Меню сайту

Витрати обігу

В певних умовах книготорговельної діяльності всі ці фактори діють при різному комплексному поєднанні, в різних напрямках а з неоднаковою силою.

В результаті цього в системах, організаціях і підприємствах складається неоднаковий рівень і структура витрат обігу.

Крім обєктивних факторів на рівень витрат обігу діють і субєктивні фактори, повязані з ефективністю управління, якістю планування, квалифікацією робитників і т.п. В результаті дії цих факторів деякі організації і підприємства мають рівні обєктивні умови діяльності, але різний рівень витрат обігу.

Найбільше значення має фактор товарообігу. Змина витратпідприємства тісно повязана з товарообігом. Зростання обсягу товарообігуприводить до збільшення загальної суми витрат обігу, але рівень витратоємкості знижуеться. Різні види товарообігу мають різний рівень витратоємкості.

Найбільший рівеньвитрат обігу приходиться на одиницю продажу товарів населенню. Трохи меньший на одиницю дрібно-оптового товарообігу. Ще менший на одиницю оптового товарообігу. Найменьший рівень приходиться на одиницю торгово-посередницького обороту.

Наступним фактором є швидкість обігу товарів. Чим нижчий період обігу товарних запасів дня, тим нижче на підприємстві рівень витрат по збеоіганню товарів і їх убутку. Безпосередьньо на витрати обігу впливає рівень продуктивності праці. Чим більше обсяг товарообігу, що доводиться на одного працівника торгового підприємства тим нижче рівень витрат на оплату праці та інших витрат по утриманню персоналу. Ткож, на витрати обігу впливають основні фонди, що використовуються на підприємстві, їх стан. Чим більше ступінь їх зносу, тім більше витрат несе торговельне підприємство на їх ремонт і тим більше відсоток втрати товарів в процесі їх зберігання. Значний вплив має фактор забеспеченності власнимі оборотнимі активамі. Чим більше показник тим меньший обсяг залучених фінансових засобів, якими користується підприємство і відповідно сума і рівень відсотків зіа кредит зменшується.

До зовнішніх факторів, що не залежать від діяльності підприємства відносяться:

. Темп інфляції в країні. Чим більше показник інфляції, тим швидче росте сума витрат обігу по оплаті праці, оплаті послуг транспортних, ремонтних та інших сторонніх підприємств, а також відрахувань на соціальні заходи.

. Рівень розвитку окремих сигментів споживчого ринку. В умовах ринку продавця рівень витратоємкості реалізації окремих груп товарів значно знижується ніж в умовах ринку покупця. Це повязано із різницею швидкості обігу товарних запасів, також в рівні витрат на рекламу і на організацію обслуговування покупців.

. Зміна рівней державних орендних ставок. Книготорговельне підприємство

“Сучасник” орендує приміщення у державних органів управління майном.

Періодичне збільшення державних орендних ставок викликає підвищення суми витрат обігу.

. Зміна видів і ставок податкових платежів, що входять до складу витрат обігу.

В таблиці №5 узагальнен вплив основніх факторів на суму і рівень витрат обігу книготорговельного підприємства “Сучасник”.Встановлення впливу найважливіших факторів на рівень витрат обігу – одне з основних завдань аналізу, оскільки на цей основі можно обгрунтовано планувати діяльність підприємства, виявляючи тенденції змін витрат обігу та шляхи їх економії.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Управління проектом з Удосконалення комерційної діяльності підприємства-монополіста (на прикладі ПАТ ЕК Херсонобленерго)
Актуальність обраної теми полягає в тому, що своєчасна та повна оцінка показників комерційної діяльності підприємства потребує значних теоретичних знань та практичних навиків, ця о ...

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Аналіз та характеристика діяльності ВАТ Львівхім
Метою виробничої практики з фаху є розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення при ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.