Меню сайту

Вугільна промисловість України

Вугільна промисловість України є однією із складових її енергетичної безпеки, має глибокі традиції і розвинуту інфраструктуру вуглевидобутку та вуглепереробки. Значні запаси сировини забезпечують тривалу перспективу її роботи. Водночас, протягом останніх трьох десятиліть у галузі виникли та наростали кризові тенденції, які особливо поглибилися в умовах економічної трансформації країни, що зумовило необхідність структурної галузевої реформи.

Актуальність теми полягає в тому, що майбутнє України великою мірою залежить від ефективної економіки. Вугільна промисловість складає її основу, є одним з наріжних каменів економічної безпеки країни. Донбас як один з найважливіших промислових регіонів України, що відігравав особливу роль в економічному житті країни, завжди привертав пильну увагу дослідників. Сьогодні суттєво змінюється і розширюється потенціал промислового комплексу країни, що зумовлює тенденцію до вивчення цієї сфери не одним поколінням істориків.

Метою дослідження є вивчення особливостей вугільної промисловості, визначення проблем та перспектив її розвитку, формування висновків та пропозицій щодо розвитку потенціалу даної галузі України.

Предметом дослідження є вивчення проблем розвитку вугільної промисловості України причин їх виникнення та перспективних напрямів їх вирішення.

Об’єктом дослідження виступає вугільна промисловість України.

Завданнями курсової роботи, які послідовно розкриватимуть проблематику дослідження та дозволять досягнути мети є:

- визначити сутність, структуру і значення вугільної промисловості України;

- дослідити місце даної галузі у господарському комплексі;

розкрити територіальну організацію вугільної промисловості в Україні;

описати передумови розвитку вугільної промисловості в Україні;

проаналізувати сучасний стан вугільної промисловості в Україні;

висвітлити проблеми розвитку вугільної промисловості в Україні;;

сформувати напрямки подальшого розвитку вугільної промисловості України.

Курсова робота складається з трьох розділів:

У першому розділі розкрито сутність вугільної промисловості, визначено роль і значення вугільної промисловості та її структуру; розкрито територіальну організацію вугільної промисловості в Україні.

У другому розділі проаналізовано передумови розвитку вугільної промисловості в Україні та сучасний стан вугільної промисловості в Україні.

У третьому розділі зазначено фактори, що створюють проблеми та напрямки подальшого розвитку вугільної промисловості України.

Питанням дослідження трудоресурсного потенціалу займались такі науковці, як: Залознова Ю., Гавриленко С.М., Середа Л.О., Чернікова Я.В., Сорока М.О., Тітов Я., Холод З.М., Череп А. В., Шимченко Л.А., Шубна О. В., Щоткіна О. В., завдяки якому було закладено теоретичні та практичні основи формування розселення і ринку вугільної промисловості країни. Водночас новизна й актуальність цього дослідження полягає у наведених і проаналізованих статистичних даних Державного комітету статистики України за 2009-2012 роки.

Для України вугільна промисловість є стратегічною галуззю, вугільні підприємства - градо- і навіть регіоностворюючими, а вугілля, відповідно, є стратегічною сировиною країни, значення якої зростає сьогодні в світлі прийдешнього з початку 2012 року підвищення цін на російський газ. А тому всі заходи, що стосуються галузі і що роблять вплив на її розвиток, мають бути ретельно продумані, зважені «за і проти».

Нинішній критичний стан вугільної галузі країни пояснюється багатьма чинниками. Основним чинником є неефективна схема роботи вугільного ринку України. Державні шахти продають вугілля через спеціалізований оптовий ринок. Вартість продажу вугілля для таких шахт встановлюється чиновниками з Мінвуглепрому. При цьому собівартість видобутку вугілля різних шахт може відрізнятися у декілька разів.

В умовах світової кризи вартість вугілля істотно знижується, так з початку кризи ціна впала майже втричі, ставши на рівні з собівартістю його видобутку. У цьому зв’язку актуалізуються питання розробки ефективного механізму формування ринкової ціни на вугільну продукцію підприємств України.

  Подібні статті по економіці

  Загальноекономічна характеристика діяльності ТОВ Агротранссервіс
  Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків. Уже сьогодн ...

  Деpжавне pегулювання мігpаційних пpоцесів
  Мігpаційні пpоцеси, які відбуваються в світі значно впливають на життя громадян країн, а також на pозміщення, чисельність і стан населення pізних кpаїн. Саме мігpація багато в чом ...

  Аналіз власного капіталу в СВК Лиманський Очаківського району
  Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже ...

  Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.