Меню сайту

Дослідження ймовірності банкрутства ТОВ «Агротранссервіс» за 2010-2012 роки

Для діагностики імовірності банкрутства використовується кілька підходів, заснованих на застосуванні: трендового аналізу великої системи критеріїв і ознак; обмеженого кола показників; інтегральних показників; рейтингових оцінок на базі ринкових критеріїв фінансової стійкості підприємств і ін.; факторних регресійних і дискримінантних моделей.

Передусім проаналізуємо формування чистого прибутку на ТОВ «Агротранссервіс». За даними звіту про фінансові результати проаналізуємо динаміку діяльності ТОВ «Агротранссервіс» за 2010 - 2012 роки (таблиця 4).

Таблиця 6 - Динаміка показників звіту про фінансові результати ТОВ «Агротранссервіс» за 2010 - 2012 роки

Назва показника

Значення показника, тис. грн.

Відносне відхилення, %

Абсолютне відхилення, +-

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2011/ 2010

2012/ 2011

2011-2010

2012-2011

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

7655,5

13114,7

2967,4

171,31

22,63

5459,2

-10147,3

Податок на додану вартість

1275,9

2185,8

494,6

171,31

22,63

909,9

-1691,2

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

6379,6

10928,9

2472,8

171,31

22,63

4549,3

-8456,1

Інші операційні доходи

0,9

-

2,5

0,00

-

-0,9

2,5

Разом чисті доходи

6380,5

10928,9

2475,3

171,29

22,65

4548,4

-8453,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

6116,4

10031,6

2358,7

164,01

23,51

3915,2

-7672,9

Інші операційні витрати

266,7

399,6

153,3

149,83

38,36

132,9

-246,3

Разом витрати

6383,1

10431,2

2512,0

163,42

24,08

4048,1

-7919,2

Фінансовий результат до оподаткування

-2,6

497,7

-36,7

-19142,31

-7,37

500,3

-534,4

Податок на прибуток

36,4

162,9

8,5

447,53

5,22

126,5

-154,4

Чистий прибуток (збиток)

-39,0

334,8

-45,2

-858,46

-13,50

373,8

-380

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Український державний центр транспортного сервісу Ліски
Залізничний транспорт є однією з важливих галузей економіки України, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки і потребує населення у перевезеннях. Діяльність за ...

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Шляхи підвищення прибутковості підприємства
Управлінський облік передбачає створення детальної класифікаційної схеми витрат. Керівник або власник підприємства повинен знати, скільки буде коштувати виробництво тієї чи іншої продукц ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.