Меню сайту

Економічны погляди І.Я. Франка

Показові у цьому відношенні й ті зміни, що вносились у 90-ті роки в програму радикальної партії Галичини, од­ним з фундаторів якої був і І. Франко. Характер змін у но­вій програмі, прийнятій у 1895 р., чітко сформулювала в роботі "Аграрна програма радикальної партії Галичини (90-ті роки XIX ст.)" одна з сучасних дослідниць цієї проблеми Є. Голубовська (Шаблій): "Нова програма уже не вважала створення громадського виробництва на громадській землі основним шляхом вирішення аграрного питання в краї; цей пункт було знято. Тепер всі надії покладались на зміц­нення індивідуального селянського господарства.

В окремий пункт програми було виділено питання про те, що партія бореться за організацію громадських земле­робських, промислових і торговельних спілок. Але саму організацію землеробських спілок програма уже не пов'я­зувала з процесом перетворення приватної земельної вла­сності у власність громад . Основний шлях вирішення аграрного питання за програмою радикальної партії - поліп­шити становище селянина в умовах капіталізму". Що­правда, сама дослідниця (як і більшість істориків-економі­стів до останнього часу) вважала, що "з точки зору науко-вого соціалізму постановка аграрного питання, яка перед­бачає поліпшення економічного становища селянства за капіталізму, має реакційний характер", а "миролюбство", відмова від революційного насильництва в умовах кінця XIX і початку XX ст. фактично означали зраду марксизмові" тощо.

Складовою частиною економічної програми Франка по­ряд із реалізацією ідеї усуспільнення було звільнення ук­раїнського народу від колоніального поневолення і возз'єд­нання всіх українських земель в єдиній державі.

Таким чином, економічні погляди революціонера-демократа І. Франка становлять цілу епоху в історії української економічної думки, продовжуючи кращі традиції минулого, ввібравши й критично переробивши досягнення світової су­спільної думки щодо особливостей соціально-економічного розвитку України.

Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 

Подібні статті по економіці

Економічні хвилі
Упродовж останніх двох століть реальний ВВП у більшості країн з ринкової економікою зростав, що забезпечило істотне підвищення рівня життя населення. Проте економічне зростання не було б ...

Аналіз діяльності ВАТ Стахановский завод феросплавов
В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як: - отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання; - ознайомлення ...

Аналіз діяльності ВАТ Люботинський хлібозавод
хлібозавод пшеничний номенклатура Навчально-виробнича практика на харчових підприємствах є основоположною в підготовці висококваліфікованих фахівців, адже це одна з найважливіших програм ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.