Меню сайту

Ефективний внутрішній ринок як пріоритет соціально-економічного розвитку України

Орієнтація національної економіки на пріоритетне обслуговування зовнішнього попиту в сучасних умовах означає її надмірну залежність від зовнішніх чинників розвитку (зовнішні економічні шоки щодо України, по суті, неможливо спрогнозувати), що обмежує реалізацію національних економічних пріоритетів. В інтересах стимулювання сталого економічного розвитку важливо задіяти ефективну систему державного регулювання внутрішнього ринку. Безумовно, геоекономічні та геополітичні зміни активізують в сучасних умовах проблему формування цивілізованого внутрішнього ринку в трансформаційних економіках як важливу мету та пріоритетний засіб підвищення ефективності національних господарств. На жаль, за даними Звіту про глобальну конкурентоспроможність за 2010-2011 рр. Всесвітнього економічного форуму, якщо за індексом розміру внутрішнього ринку Україна займає 27 місце серед 131 країни (це є нашою конкурентною перевагою), то за ефективністю товарних ринків - лише 101 місце серед 131 країни, тобто ефективність товарних ринків є однією з найслабших позицій України у міжнародних порівняннях [6].

Важливою негативною рисою внутрішнього ринку в трансформаційних економіках є високий рівень тінізації фінансово-господарської діяльності, по суті, всіх ринкових суб’єктів, внаслідок чого бюджет недоодержує значні кошти. Реальністю стало масове налагодження схем із ухиленням від сплати податків і відмиванням «тіньових» грошей. В тіньовій економіці грошовий обіг засмічений значним обсягом «тіньових» грошей, які мають свою характерну специфіку кругообороту. Типовою для тіньової економіки є наявність істотної різниці між зареєстрованим експортом/імпортом і відповідним поверненням/відтоком валютних коштів.

Головний світовий виклик останніх років - глобальна нестабільність і фінансова криза, яка поєднується з посиленням недовіри економічних суб’єктів до наявних міжнародних фінансових інститутів. Криза ліквідності на світовому фінансовому ринку знайшла своє відображення у труднощах з оперативною мобілізацією ліквідних коштів його учасниками внаслідок зниження їх взаємної довіри. Світова фінансова криза була обумовлена дією фундаментальних чинників, пов’язаних з «перегрівом» світового фінансового ринку в силу надмірного розширення спекулятивних та арбітражних операцій, угод з похідними фінансовими інструментами, широкого застосування високоризикованих інвестиційних стратегій та ін. [7] Наслідком послаблення ролі загальновизнаних фінансових активів стало зростання вартості альтернативних фінансових вкладень: цін на стратегічну сировину (насамперед, нафту), продовольчі товари, золото, курсу євро та ін.

Зростання світових цін на невідтворювальні ресурси і продовольчу сировину створює серйозні проблеми для внутрішнього ринку слаборозвинених країн світу ( насамперед, тих, де не менше 40-50% доходів домогосподарств йде на харчування). Уже не є сенсацією ціна бареля нафти у 130 доларів (згадаємо, що у кінці 1980-х рр. ціна на нафту становила лише 15 доларів за барель), а тонни пшениці - 500 доларів. За 2008-2011 рр. світові ціни на продовольство виросли у 1,8 раза. Зростання світових цін на продовольство викликає підвищення вартості товарів на суміжних ринках і насамперед - вартості добрив. І ця тенденція буде зберігатися не лише у короткостроковій перспективі.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту ...

Грошово-кредитна політика та її роль в державному регулюванні економіки
Стабільність та розвиток національної економіки забезпечується використанням державою різноманітних інструментів макроекономічного регулювання. Одним з найдієвиших засобів макроекономіч ...

Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання
Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наявність конкретних переваг, що виступають гарантом тривалого та ефективного функціонування підприємства в ри ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.