Меню сайту

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами здійснюють, використовуючи дані форми №1П-НПП, форми №1-ПВ "Звіт з праці" та форми №3-ПВ "Звіт про використання робочого часу", за допомогою аналітичної табл.2.8.

Таблиця 2.8 - Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами

Показники

2007 рік

2008 рік

Відхилення

абс.

%

1.1 Середня облікова кількість штатних працівників облікового складу, осіб

309

359

50

16,2

з них: - робітників

241

287

46

19,1

- службовців

68

72

4

5,9

2. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн

120761

149448

28687

23,8

Отже, як свідчать дані табл.2.8 у 2008 році у порівнянні з 2007 роком відбулось значне збільшення персоналу, а саме робітників збільшилось на 46 осіб, службовців - 4 особи. Таким чином, збільшення обсягу продукції в порівняних цінах на 28687 тис. грн. або на 23,8 % відбулося завдяки збільшенню персоналу.

Аналіз руху працівників

Для аналізу руху працівників на підприємстві наведено в табл.2.9.

Таблиця 2.9 - Аналіз руху працівників на підприємстві

Показники

2007 рік

2008 рік

Відхилення

абс.

%

1. Середня облікова кількість штатних працівників облікового складу, осіб

309

359

50

16,2

2. Прийнято на роботу протягом року, осіб

44

37

-7

-15,9

3. Вибуло працівників, осіб в т. ч. (за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни)

63

66

3

4,8

48

51

3

6,25

4. Коефіцієнт обороту працівників з приймання зі звільнення

14,2

10,3

-3,9

-27,5

20,4

18,4

-2,0

-9,8

5. Загальний коефіцієнт обороту

34,6

28,7

-5,9

-17,1

6. Коефіцієнт плинності кадрів

15,5

14,2

-1,3

-8,4

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Шляхи підвищення прибутковості підприємства
Управлінський облік передбачає створення детальної класифікаційної схеми витрат. Керівник або власник підприємства повинен знати, скільки буде коштувати виробництво тієї чи іншої продукц ...

Іноземні інвестиції в Україну
Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва і створення ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється ...

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.