Меню сайту

Аналіз сучасної грошово-кредитної політики України

Відмінною рисою економічного розвитку України у 2011 р. стало суттєве гальмування інфляційних процесів. Усього за 2011 р. ціни підвищилися лише на 4,4 %, у річному вимірі - до 5,2 %, що відповідає вимогам меморандуму з МВФ, згідно яким значення базової інфляції на кінець 2011 р. не повинні перевищувати 7,9 % [6].

Уповільнення темпів зростання цін було зумовлено комплексом внутрішніх та зовнішніх чинників, а саме:

— нижчим за потенційний споживчим попитом (середнє значення відхилення ВВП від потенційного рівня за три квартали цього року становило -0,7 %);

— гальмуванням ділової активності та високим рівнем безробіття, що стримувало зростання реальної заробітної плати (у січні-жовтні приріст становив лише 8,3 %, торік за цей же період - 9,9 %);

— високою активністю на валютному ринку, де обсяги купівлі валюти традиційно перевищували обсяги її продажу населенням;

— діями НБУ щодо зв’язування грошової маси в обсягу - коштом активного проведення мобілізаційних операцій у січні-серпні та стиснення грошової маси в обігу у вересні-листопаді приріст грошової бази склав лише 2,4 % за 11 місяців 2011 р., грошової маси - 9,1%; тож у річному вимірі базова інфляція уповільнилася з 7,9 % до 7,3 %;

— стабільним валютним курсом, який за 11 місяців 2011 р. знизився на 0,35 %.

У 2011 р. валютний курс залишався практично незмінним - офіційний обмінний курс гривні до долара США знизився з 7,96 до 7,98 грн/дол. США або на 0,35 %. Реальний курс підвищився на 1,5 %. Курсова стабільність була досягнута коштом регулюючих заходів НБУ, оскільки ситуація на валютному ринку була вкрай нестабільною. Якщо на початку 2011 р. спостерігався чистий приплив валюти, зумовлений сприятливою динамікою світових цін на традиційні товарні групи українського експорту та активними зовнішніми запозиченнями держави та інших секторів економіки, то починаючи з червня НБУ активно продавав валюту зі своїх міжнародних резервів. Усього за червень-вересень від’ємне сальдо валютних інтервенцій становило 6,6 млрд дол. США. В результаті міжнародні резерви знизилися на 3 млрд дол. США до 32 млрд дол. США[4].

Існування високого рівня девальваційних очікувань в Україні демонструє підвищення фінансової доларизації - частка валютних депозитів збільшилася з 42,0 % до 43,7 % за 11 місяців 2011 р., обсяг валютних депозитів зріс на 17,0 %, гривневих - лише на 8,9 %.

Основними факторами, що визначали кон’юнктуру валютного ринку у січні-листопаді 2011 р. були:

— погіршення стану поточного рахунку платіжного балансу - його дефіцит за підсумками січня-жовтня 2011 р. сягнув 7,0 млрд дол. США, дефіцит зведеного балансу - 1,4 млрд дол. США;

— потужний приплив валюти від нерезидентів у першій половині року по фінансовому рахунку, позитивне сальдо якого досягло 6,6 млрд дол. США, в першу чергу - за рахунок активних зовнішніх запозичень державного сектору та припливу ПІІ. В умовах рецесії, що розпочалася в європейських країнах, динаміка експорту буде й надалі уповільнюватися, що посилить роль руху капіталів у курсоутворенні;

— виведення коштів іноземними інвесторами з ринку державних цінних паперів - за 12 місяців 2011 р. вартість портфеля ОВДП у їхній власності зменшилася на 6,7 млрд грн та з банківського сектору - негативне сальдо по кредитах і облігаціях банківського сектору склало 3,2 млрд дол. США;

— активний попит на готівкову валюту, зумовлений девальваційними очікуваннями населення та необхідністю бізнесу обслуговувати потужний тіньовий сектор економіки,

— приріст готівкової валюти поза банками за 11 місяців 2011 р. Становив 7,8 млрд дол. США;

— адміністративні заходи НБУ для стримування попиту на готівкову валюту (заборона валютного кредитування, ужорсточення правил купівлі-продажу готівкової валюти запровадження нових фінансових інструментів для зв’язування ліквідності [6].

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
В економічній системі розвинутих країн світу оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, економіка цих країн ...

Інвестиції, їх види, фактори й вплив на економіку
Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, в ...

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.