Меню сайту

Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Фінансова стійкість — це визначений стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. Знання граничних границь зміни джерел засобів для покриття вкладень капіталу в основні чи фонди виробничі запаси дозволяє генерувати такі напрямки господарських операцій, що ведуть до поліпшення фінансового стану підприємства, до підвищення його стійкості.

Балансова модель фінансової стійкості має наступний вид:

ОК + З + Д З = ДВЗ + КД + КТ + КЗ + Б[2]

, (1)

Умовні позначки :

· ОК

— основний капітал (підсумок I активу балансу);

· З

— запаси. Для забезпечення рівності валюти агрегованого балансу до цього розділу можна віднести і ПДВ по придбаних цінностях. Бажано запаси зменшити на вартість товарів відвантажених і додати товари відвантажені до ДЗ

, тому що по ступені ліквідності вони більш відповідають дебіторської заборгованості; ДЗ

— розрахунки (дебіторська заборгованість), товари відвантажені, кошти, короткострокові фінансові вкладення та інші активи (II актив балансу);

· З + ДЗ = O —

оборотні активи (підсумок II активу балансу).

· ДВЗ

— джерела власних засобів (підсумок розділу I пасиву балансу і розділу V пасиву балансу);

·

довгострокові кредити і позикові засоби (підсумок розділу ІІІ пасиву балансу);

·

— короткострокові кредити і позикові засоби ;

· Б —

зобов'язання, не погашені в термін . Варто мати на увазі, що ці зобов'язання включені до складу пасиву балансу при підрахунку підсумку, але не виділені в ньому;

· КЗ —

розрахунки (кредиторська заборгованість) та інші пасиви.

Перед початком діяльності організаціям необхідно придбати основні засоби (будинку, устаткування й ін.) та інші необоротні активи, і лише в процесі їхнього використання будуть споживатися запаси й інші оборотні активи. Тому власний капітал, довгострокові кредити і позики направляються, у першу чергу, на придбання основних засобів, на капітальні вкладення. Виходячи з цієї умови, перетворимо вихідну балансову формулу:

З+ДЗ=

(

(ДВЗ + КД) — ОК) +

(

КК + КЗ+ Б) .

(2)

В оцінці фінансового стану використовують також показник вартості чистих оборотних активів

, обумовлений як різниця між оборотними активами і короткостроковою заборгованістю. Відповідно до перетвореної балансової моделі (2) чисті мобільні засоби (З+ДЗ — (КК + Б + КЗ)) приблизно дорівнюють значенню власних і довгострокових позикових джерел формування запасів (ДФЗВД):

З+ДЗ— (КК + Б + КЗ) = (ДВЗ + КД) — ОК.

Власний капітал і довгострокові зобов'язання можуть використовуватися організацією тривалий час, тому що вони не вимагають термінового погашення. Тому їхню суму (ДВЗ + КД) називають постійним (перманентним) капіталом.

Отже, для забезпечення стійкості необхідно, щоб після покриття необоротних активів перманентним (постійним) капіталом ((ДВЗ + КД) — З)

власних джерел і довгострокових зобов'язань повинно бути досить для покриття запасів:

З

> або =

(ДВЗ + КД) — З. (3)

Таблиця №2

Баланс підприємства (в агрегованому вигляді)[3]

.

Актив

Умовні позначки

Пасив

Умовні позначки

1. Основний капітал

ОК

4. Джерела власних засобів

ДВЗ

2. Запаси

З

5. Кредити й інші позикові засоби, у тому числі:

K

3. Розрахунки, кошти та інші активи, у тому числі:

ДЗ

- довгострокові кредити і позикові засоби

- розрахунки та інші активи (дебіторська заборгованість, позики, надані організаціям на термін менш 12 місяців)

дз

- короткострокові кредити і позикові засоби

- кошти, цінні папери та інші короткострокові фінансові вкладення

ГК

- розрахунки та інші пасиви

КЗ

- зобов’язання підприємства не погашені в строк

Б

Баланс

B

Баланс

B

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Дослідження конкурентного середовища підприємства
Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовува ...

Дослідження цінової політики торгового підприємства
Незважаючи на зростаючу роль у сучасному маркетинговому процесі нецінових факторів, ціна залишається основним елементом маркетингу. Ціна - його єдиний елемент, що приносить дохід. Цим і ...

Інститути та засоби управління зовнішньою торгівлею на національному рівні
Система державних органів управління зовнішньоекономічною діяльністю. Принципова структура інститутів, що управляють зовнішньоекономічною сферою, і в промислове розвинутих країнах, і в краї ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.