Меню сайту

Методи розрахунку чисельності працюючих на підприємства

Персонал підприємства і його зміни мають визначені кількісні, якісні і структурні характеристики, що можуть бути з меншим чи більшим ступенем ймовірності обмірювані і відображені наступними абсолютними і відносними показниками:

облікова і явочна чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів, окремих категорій і груп на визначену дату;

середньоспикова чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів за визначений період;

питома вага працівників окремих підрозділів (груп, категорій) у загальній чисельності працівників підприємства;

темпи росту (приросту) чисельності працівників підприємства за визначений період;

середній розряд робітників підприємства;

питома вага службовців, що мають вищу або середню спеціальну освіту в загальній чисельності службовців і (чи) працівників підприємства;

середній стаж роботи зі спеціальності керівників і фахівців підприємства;

плинність кадрів;

фондоозброєність праці працівників і (чи) робітників на підприємстві та ін. Сукупність перерахованих і ряд інших показників може дати уявлення про кількісний, якісний і структурний стан персоналу підприємства та тенденції його зміни для цілей управління персоналом, в тому числі планування, аналізу та розробки заходів щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства. Кількісна характеристика трудових ресурсів (персоналу) підприємства в першу чергу виміряється такими показниками, як облікова явочна, і середньооблікова чисельність працівників. Облікова чисельність працівників підприємства - це чисельність працівників облікового складу на визначене число чи дату з обліком прийнятих і вибулих за цей день працівників. Явочна чисельність - це кількість працівників облікового складу, що з'явилися на роботу[10].

Для визначення чисельності працівників за певний період використовується показник середньоспискової чисельності. Він застосовується для обчислення продуктивності праці, середньої заробітної плати, коефіцієнтів обороту, плинності кадрів і ряду інших показників. Середньооблікова чисельність працівників за місяць визначається шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день місяця, включаючи святкові і вихідні дні, і розподілу отриманої суми на кількість календарних днів місяця. Для правильного визначення середньооблікової чисельності працівників необхідно вести щоденний облік працівників облікового складу з урахуванням наказів про прийом, переведення працівників на іншу роботу та припинення трудового договору.

Підвищення ефективності виробництва і кінцеві результати праці безпосередньо залежать від трудових ресурсів. Трудові ресурси - частина населення, яка володіє необхідним фізичним розвитком, здоров'ям, освітою, культурою, здібностями, кваліфікацією, професійними знаннями для роботи в сфері громадської діяльності

Чисельність працівників по галузях виробництва на підприємствах визначається, виходячи з потреби робочому часу і річного фонду робочого часу працівника.

Визначення потреби в персоналі. Норма чисельності - це встановлена чисельність працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідного для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт. За нормами чисельності визначаються витрати праці за професіями, спеціальностями, групами або видами робіт, окремими функціями, в цілому по підприємству, цеху або його структурному підрозділу. Чисельність працівників є найважливішим кількісним показником, що характеризує трудові ресурси підприємства. Вона виміряється такими показниками, як спискова, явочна і середньоспискова чисельність працівників.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Вплив міжнародної торгівлі на розвиток національної економіки
Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. У літературі часто ...

Інфляція в Україні
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

Державний бюджет. Дефіцит бюджету
ХХ століття визначилось значним розвитком суспільства і, як результат цього, розвитком держави взагалі. Однією з найважливіших передумов розвитку та існування сучасної демократичної де ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.