Меню сайту

Базові поняття у визначенні сутності підприємницької діяльності та якостей її суб’єкта

Базовими цінностями є повсякденна працьовитість і сумлінність, чесність і виконання обов’язку, а зовсім не збагачення будь-яким шляхом по праву сильного. Тим більше що в українській культурі ніколи не приймалися ідеї соціального дарвінізму - безжальної боротьби за виживання, за успіх і процвітання ціною придушення слабих.

Це смілива і азартна людина, схильна до усвідомленого ризику. Вона часто ризикує своїм станом, благополуччям, майбутнім. Так звані «ризикові люди» які змогли конструктивно і з користю для суспільства реалізувати свою активність. Їх можливості якнайповніше розкриваються в дрібному бізнесі, де вони можуть контролювати ситуацію, гнучко пристосовуватися до ринку мобільно міняти вид діяльності після того, як їх ідеї запозичили представники великого бізнесу.

Істинний бізнесмен не терпить рутинної праці, його завжди привертає новизна. Він надзвичайно мобільний, гнучкий, легко перебудовується. Він прагне розвитку і руху вперед.

В період ринкових відносин для людей не рідко на перший план виступають величезні прибутки. Інші вважають величезним успіхом, якщо їм вдалося врятувати свою фірму від банкрутства. Багато хто вважає, що працюють успішно, надійно вкладаючи зароблений прибуток на стороні. Інші ж вкладають зароблені гроші знову в своє підприємство і бачать свій успіх в його зростанні і процвітанні. Тоді як одні прагнуть скоротити якомога більше робочих місць, інші вважають свою роботу успішною якщо їм вдається зберегти або створити нові робочі місця. Успіх, таким чином, залежить від психології конкретної людини, від його системи цінностей, від ступеня його радощів і страхів. При цьому система цінностей кожної людини може з часом зазнавати зміни.

Багато десятиріч цінувалися, наприклад, такі якості, як старанність, працьовитість, пунктуальність, точність і т.д.

У цих традиційних чеснот тепер з’явилися конкуренти: сьогодні доводиться чути про так звані «постматеріальні цінності», такі, наприклад, як незалежність або уміння насолоджуватися життям. Оцінка успіху залежить також і від прихильності до традиційних етичних цінностей.

Від сотих часток секунди часто залежить доля величезних рекламних замовлень, спонсорських вкладень і т.д. В той же час тут з найбільшою наочністю виявляється закономірність успіху. Успіх дістається потім і кров’ю. Прагнучи успіху, треба завжди пам’ятати про цю прописну істину.

Є і такі люди, які вважають успіхом скромне, тихе існування без зайвих турбот і тривог. Якщо останнє не є метою, то слід подумати, заради якого успіху ви стали б трудитися не покладаючи рук. Ступінь успіху завжди залежить від інтенсивності зусиль або від розміру вкладених засобів у будь-яку справу. Успіх у будь-якому вигляді діяльності завжди залежатиме від особистих здібностей, від ступеня мотивації людини.

На підтвердження вищевикладеного можна зазначити, що за даними соціологічних даних аналіз ринку праці показує, що на сьогоднішній день вимоги, які найбільш поширені до кандидата на роботу: наявність освіти - 90% від загальної кількості; знання професіональної електронно- обчислювальної машини на рівні не нижче упевненого користувача - 95 %; знання, як мінімум однієї іноземної мови - 50 відсотків [1,83].

Перехід до ринкової системи господарювання - це перехід до економіки підприємницького типу. Створення умов для розвитку підприємництва є найважливішою складовою трансформаційних змін перехідної економіки.

Перші спроби систематичного теоретичного осмислення підприємництва почалися із ХVІІ ст. і пов’язані з іменами Р.Каптільона, Ф.Келе, А.Сміта, Ж-Б. Сел.

Термін «підприємництво» ввів в обіг і дав його систематизований аналіз Кантільон. Він трактував підприємництво, як економічну функцію особливого роду та підкреслював елемент ризику, який завжди характерний для неї.

Імпульсом для сучасних досліджень підприємництва були ідеї Й.Шумпетера та Фрідріха фон Хайєка, їх послідовників.

Підприємництво визначається як самостійна, ініціативна системна на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [3,15]. Саме активізація підприємства сприяла виробленню нових людських якостей.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Етапи розвитку валюти
Закономірності розвитку валютної системи визначаються відтворювальним критерієм і відбивають основні етапи розвитку національного і світового господарства. Даний критерій виявляється в ...

Управління товарними запасами
Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відно ...

Шляхи покращення інноваційного типу розвитку
Діяльність суспільства, яка характеризує його розвиток, - це специфічний спосіб ставлення людини до дійсності. Економічна діяльність матеріальна, але її доповнює духовність, робота інтел ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.