Меню сайту

Вибір оптимальної комбінації виробничих ресурсів при заданих цінах на них і технології. Формування витрат на виробництво блага

Для узагальнення інформації про технологічно ефективний спосіб виробництва, доступний для даних умов, користуються поняттям виробничої функції.

Виробнича функція підприємства задає максимальний обсяг випуску продукції, який воно може виготовити за умови використання будь-якого заданого набору ресурсів. Або виробнича функція показує результати використання альтернативних технологічно ефективних способів виробництва.

Виробнича функція - це функція, незалежні змінні якої набувають значення обсягів ресурсів, які використовуються для виробництва продукції (фактори виробництва), а залежною змінною є значення обсягу виробленої продукції [ 9 ].

На регіональному ринку кондитерських виробів фірми, що діють за встановленою рівноважною ціною і представляють весь обсяг пропозиції галузі, випускають продукцію згідно технології, яка характеризується виробничою функцією класу Кобба-Дугласа:

Q = B * Kc * Ld,

де К - кількість використаного капіталу;

L - кількість найманої праці.

У даній ситуації виробнича функція матиме вигляд:

Q =5×

Щоб визначити комбінацію ресурсів, яка мінімізує витрати виробництва даної фірми, запишемо умову мінімізації витрат:

TP = Q =5×. Звідси знайдемо MPL та MPK:

MPL = TP ̍(L) =5×=1,5×

MPk = TP ̍(K) =5×0,7×

Підставимо отримані значення в умову мінімізації витрат:

=

22,5= 35

22,5 = ×

4,53

31,56

Ми отримали комбінацію ресурсів, яка мінімізує витрати виробництва даної фірми. Щоб визначити оптимальний для неї обсяг випуску за наявного бюджету ТС, складемо систему рівнянь з рівняння кривої ізокванти в точці рівноваги (31,5K=6L) та рівняння ізокости (TC = PL * L + PK* K):

270=15L×10K;

,56;

= 78,75 K

K= 3,04

31,5×3,04=6L

,76=6

Q =5×× = 5×2,17×2,29 = 24,85

Отже, оптимальний обсяг випуску продукції за наявного бюджету ТС дорівнює 24,85.

Виробнича функція показує повний продукт (total product, TP) - обсяги виробництва за одиницю часу. На його базі можна розрахувати показник середньої продуктивності праці. Середня продуктивність (average product of labor, APL) характеризує обсяг випуску продукції, який приходиться на одиницю споживаної праці. Для розрахунку скористаємося формулою:

APL = = = 1,56

Таким чином ми знайшли середню продуктивність праці при знаходженні фірми в стані рівноваги.

Якщо брати до уваги довгостроковий період, то це період часу, який є достатнім для того, щоб можна було внести зміни в усі фактори виробництва. Тобто у довгостроковому періоді всі фактори виробництва є змінними. Отже, і всі витрати змінні, тому в аналізі не виділяються постійні витрати. Розрізняють лише: довгострокові сукупні витрати - витрати на весь обсяг продукції , довгострокові середні витрати - витрати на одиницю продукції та довгострокові граничні витрати , тобто приріст сукупних витрат.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Управління якістю продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої, насамперед, рівнем задоволення потреб суспільства з найме ...

Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ Бердичівський пивоварний завод)
інвестиційний менеджмент управління На сьогоднішній день в країні продовжує панувати кризова ситуація, яка негативно впливає на діяльність промислових підприємств - призводить до зменшенн ...

Економiчна ефeктивнiсть iнформацiних тeхнологiй в управлiннi пiдприємством при здiйснeннi ЗEД (на прикладі ПрАТ Рiвнe-Борошно)
З глобальним розвитком суспiльства, пiдприємств, i наукових тeхнологiй управлiння ними зростає роль сучасних iнформацiйних тeхнологiй. Бeз iнформацiйних тeхнологiй тeпeр важко уявити буд ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.