Меню сайту

Побудова моделі поведінки споживача, що формує попит за певних переваг і наявного бюджету

Отже координати точки Е3 (2,3;9,41). Знаючи координати точки Е3 ми можемо знайти ефект заміни та ефект доходу:

Ефект заміщення це різниця Е3-Е1.

Ефект заміщення (х)=2,3-0,71=1,5;

Ефект заміщення (у)=9,41-7,95=1,46;

Ефект доходу це різниця Е2-Е3.

Ефект доходу (х)=0,2-2,3=-2,1;

Ефект доходу (у)=9,05-9,41=-0,36;

Ефект загальний (х)=1,59-2,1=-0,51;

Ефект загальний (у)=1,46-0,36=1,1.

Побудуємо лінії бюджетних обмежень за формулами до і після підвищення ціни товару х.

54,4=9,4х+6у 56,6=11,6х+6у

у=54,4 6у=56,6

у=9,06 у=9,43

х=5,78 х=4,88

На даних лініях бюджетного обмежень відповідно будуть знаходитись рівноважні набори (0,71; 7,95) та (0,2; 9,05) і (2,3; 9,41), знайдені при обчислені перехресної еластичності. Отже за даних умов показати графічно реакцію споживача на збільшення ціни товару х можна наступним чином:

I3 знаходиться паралельно до I2, а I1 виступає дотичною для U0. Точка Е3 - розбиває загальний ефект на ефекти доходу та заміщення. Відрізок Е2 Е1 показує загальний ефект, Е2 Е3 показує ефект заміщення, а Е1 Е3 - ефект доходу.

За умовами задачі нам потрібно побудувати криву ”ціна-споживання ”, якщо ціна товару У не змінюється, а ціна товару Х зменшується на 10 %. А також потрібно визначити взаємозв’язок між товарами Х та У.

За умовою задачі нам відомо, що

І = Рх×х + Ру×у, тому:

Р=9,4

Р=9,4×0,9=8,46

Р=8,46×0,9=7,614

56,6=8,46х+6у;

=;

у+8,46-56,6=0;

у-8,46х-36,3=0;

,92х-20,3=0

Х=1,2

56,6=8,46×1,2+6у

,6-10,2-6у=0

У=9,23

Для I2 набором є (1,2; 9,23). Тепер знайдемо набір для I3 аналогічно для знаходження I2.

,6=7,614х+6у;

= ;

у+7,6х-56,6=0;

у-7,6х-32,07=0;

,2х-24,53=0

Х=1,6

56,6=7,614×1,6+6у

,42-6у=0

У=7,40

Для I3 набором є (1,6; 7,40)

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Управління оборотними коштами
оборотні кошти платоспроможність ліквідність Сучасний український бізнес диктує нагальну потребу формування цілісної системи керування фінансами вітчизняних компаній. Для передових україн ...

Етапи розвитку валюти
Закономірності розвитку валютної системи визначаються відтворювальним критерієм і відбивають основні етапи розвитку національного і світового господарства. Даний критерій виявляється в ...

Шляхи зниження собівартості виробництва молока (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Зоря Оржицького району Полтавської області)
Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незмінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості. У результаті го ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.