Меню сайту

Аналіз взаємодії попиту і пропозиції в умовах існування на ринку декількох продавців і покупців

Криві попиту і пропозиції (кожна окремо) ділять ринковий простір на дві протилежні частини. Всі точки, які лежать вище кривої попиту, є недосяжними для споживачів, тому що у них немає коштів для того щоб придбати цю кількість продукції за даної ціни. Точки, які лежать нижчекривої попиту, характеризують простір, у якому споживачі не повністю використовують для придбання товарів наявні в них кошти. Отже крива попиту характеризує ту ситуацію, коли кошти споживачів повністю використовуються для придбання благ, а отже, споживачі в найбільшій мірі задовольняють свої потреби. Всі точки, які лежать нижче кривої пропозиції, характеризують ринковий простір, для якого виробництво є збитковим. Точки, які лежать вище кривої пропозиції, завжди є бажаними для виробників, оскільки вони не тільки повертають всі свої витрати, але і отримують значний прибуток.

Отже, в результаті взаємодії попиту і пропозиції утворюється рівноважна ціна і рівноважна кількість.

У мікроекономіці застосовується багато різних показників еластичності в залежності від чинників, що викликають зміну досліджуваного явища - попиту, пропозиції чи виробництва.

Стосовно попиту розрізняють наступні види еластичності:

- еластичність попиту за ціною

- перехресну еластичність попиту

- еластичність попиту за доходом

Еластичність попиту за ціною -

це процентна зміна обсягу попиту, спричинена однопроцентною зміною ціни даного товару:

.

Оскільки відсоткова зміна змінної є абсолютною зміною змінної, поділеної на початковий рівень змінної, то еластичність попиту за ціною можна також визначити за формулою:

- зміна кількості питаємої продукції;

першопочаткова кількість продукції;

зміна ціни;

початкова ціна.

Розрізняють наступні випадки цінової еластичності попиту.

Попит еластичний,

якщо

, тобто однопроцентна зміна ціни призводить до більшої процентної зміни обсягу попиту.

Попит нееластичний, коли , тобто однопроцентна зміна ціни спричиняє менш ніж однопроцентну зміну обсягу попиту.

Попит з одиничною еластичністю має місце, коли , тобто однопроцентна зміна ціни веде до однопроцентної зміни обсягу попиту.

Абсолютно еластичний попит має місце,

коли

, і означає, що споживачі купують товар у необмеженій кількості, але лише за однією ціною. Найменше зростання ціни зменшує попит до нуля, а будь-яке зниження ціни веде до безмежного його зростання. Крива попиту є горизонтальною лінією.

Абсолютно нееластичний попит має місце, коли , і означає, що покупці зовсім нечутливі до

зміни ціни, незалежно від її рівня попит пред’являється на одну й ту саму кількість товару. Крива пропозиції

має вигляд вертикальної лінії [8].

Робимо розрахунку еластичності:

1. [5; 5,4)

=5 =0

=5,4 =0,8

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Еластичність попиту по ціні та по доходу та її зміни
В сучасних умовах вивчення реакції ринку на господарську діяльність підприємств дозволяє упорядковувати розвиток ринкових відносин, зробити їх менш стихійними і більш передбачуваними. Н ...

Шляхи підвищення рентабельності підприємства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Суть фінансової дія ...

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.