Меню сайту

Аналіз взаємодії попиту і пропозиції в умовах існування на ринку декількох продавців і покупців

Основним завданням є дослідження попит та пропозицію, а також зробити аналіз їх взаємодій.

На товарному ринку є три продавця і три покупця. За умовами задачі нам відомі функції пропозиції по ціні продавців:

Qs1= 2P-10; Qs2=P-16; Qs3= 5,5P-30

i функції попиту по ціні покупців:

QD1=35-0,8P ; QD2=8-0,5P; QD3=15-3P.

У першому завданні нам потрібно визначити ціну рівноваги і обсяг угоди кожного учасника торгівлі. Для цього необхідно знайти мінімальну ціну, нижче якої продавець не буде продавати:

P-10=0 P-16=0 5,5P-30=0

P=5 P=16 Р=5,4

А також максимальну ціну для покупців, тобто таку, вище якої не купуватимуть:

-0,8P =0 8-0,5P =0 15-3P=0

P=43,75 P=16 P=5

На основі цього ми отримаємо три інтервали:

[5;5,4) Qs = 2P-10

[5,4;16) Qs = 7,5Р-40

[16;∞) Qs = 8,5Р-56

Знаходимо значення обсягу на цих інтервалах:

[5;5,4) Qs = 2×5-10=0 (0;5)

Qs =2×5,4-10=0,8 (5,4;0,8)

[5,4;16) Qs =7,5×16-40=80 (16;80)

[16;∞) Qs =8,5×18-56 =97 (18;97)

Ринковий попит - це попит, який визначається як загальна сума всіх індивідуальних попитів при кожному значенні ціни. Крива ринкового попиту складається з кривих індивідуального попиту споживачів.

Отже, збільшення кількості споживачів на ринку товарів завжди буде зміщувати криву попиту вправо, і навпаки.

Ринковий попит, як і індивідуальний, залежить від ціни конкретного товару, ціни на альтернативний та доповнюючі товари, рівня доходів і купівельної спроможності окремих споживачів, характеру особистих потреб залежно від соціальних, національних умов і суспільних цінностей [1].

Аналогічно виконаємо дії для функції попиту:

[43,7;∞) QD =0

[16;43,7) QD =35-0,8P

[5;16) QD =43-1,3Р

[0;5) QD =58-1,7Р

[16;43,7) QD =35-0,8×16=22,2 (16;43,7)

QD =35-0,8×43,7=0 (43,7;0)

[5;16) QD =43-1,3×5=36,5 (5;36,5)

[0;5) QD =58-1,7×0=58 (0;58)

Якщо ж ціна змінилася (р1=6,2 ,р2=12), то зміна величини пропозиції буде такою:

Qs1= 7,5×6,2-40=6,5

Qs2= 7,5×12-40=46,4

Звідси Q1- Q2=39,9

Зміна ціни зміняться (р1=2,2, р2=10) для попиту призведе до:

QD1 =43-1,3×2,2=40,2

QD2 =43-1,3×10 =30

Звідси Q1- Q2 =10,2

Виписуємо всі ціни, що утворилися на ринку (попиту та пропозиції): 0; 5; 5,4; 16; 43, 75

Р=5

Qs =2×5-10=0 надлишок (у розмірі 49,5)

QD =58-1,7×5=49,5

Р=5,4

Qs =7,5×5,4-40=0,5 надлишок (у розмірі 34,48)

QD =43-1,3×5,4=35,98

Р=16

Qs =8,5×16-56=80 дефіцит (у розмірі 77,8)

QD =43-1,3×16=2,2

Р=43,7

Qs =8,5×43,7-56=315,45 дефіцит (у розмірі 315,45)

Qs =0

Вони переткнуться в таких інтервалах:

Для споживача: Ре [5;16); QD =43-1,3Р

Для виробника:Ре [5,4;16); Qs =7,5Р-40

Щоб знайти Ре необхідно прирівняти рівняння попиту та пропозиції,які належать даному проміжку.

-1,3Р=7,5Р-40

-8,8Р=0

Ре=9,4.

Шукаємо обсяг угоди кожного учасника,для цього підставляємо Ре в рівняння кожного учасника.

Qs1= 29,4-10=8,8;

Qs2=9,4-16=-6,6;

Qs3= 5,5×9,4-30=21,7;

S в цілому у нас буде дорівнювати 23,9

QD1=35-0,8×9,4=27,48 ;

QD2=8-0,5×9,4=3,3;

QD3=15-3×9,4=-13,2.

Звідси QD =17,58

Відобразимо ціну рівноваги і обсяг угоди кожного учасника тогрівлі графічно.

Надлишок споживача - додаткова економія, яку отримують ті споживачі, які могли б купувати товар дорожче, але купують за ринковою ціною. Надлишок виробника - додатковий дохід, який отримують ті виробники, що готові були продавати товар дешевше, але продають його за ринковою ціною[2].

Функції попиту і пропозиції кожна окремо характеризують свою сторону ринку певного товару. Щоб зрозуміти, як діє ринок в цілому і як при цьому установлюються ціни і кількість товару, що купується,потрібно розглянути взаємодію попиту і пропозиції. Для цього необхідно сумістити криві попиту і пропозиції на одному графіку. В наслідок цього отримаємо так звану антифрикційну ринкову модель балансу попиту і пропозиції. Вона показує, що із всіх можливих обсягів продаж і закупок товару за різними цінами існує тільки одна ціна, за якої наміри споживачів і виробників співпадають. Це і є рівноважна ринкова ціна яка визначається точкою перетину кривих попиту і пропозиції, а відповідний цій цілі обсяг попиту і пропозиції є рівноважним, тобто вся вироблена продукція може бути закуплена споживачами.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Загальна характеристика роботи ВАТ Бердичівський пивоварний завод
Я,, проходив виробничу практику на ВАТ "Бердичівському пивоварному заводу”. Мета мого стажування: написання звіту з практики та курсової роботи, поглиблення та закріплення теорет ...

Управління якістю продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої, насамперед, рівнем задоволення потреб суспільства з найме ...

Економічні теорії та базисні інститути національної економіки
У будь-якій країні з ринковою економікою ефективно працююче інституційне середовище є необхідною базовою умовою для забезпечення сталої динаміки економічного зростання. Національна екон ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.