Меню сайту

Організаційна структура управління підприємством по структурним підрозділам. Мійно, акції та інші цінні папери підприємства

Товариство випускає прості іменні акції. Тип акцій, які випускає Товариство, - імені, категорія - прості. Воно має право також в установленому порядку випускати акції інших типів і категорій. Товариство здійснює випуск акцій у документальній формі.

Рішення про зміну Статутного фонду (Статутного капіталу) приймається загальними зборами акціонерів. Рішення про випуск акцій оформляється протоколом, який повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та затверджується органом Товариства, який прийняв це рішення.

Випуск акцій товариства здійснюється в розмірі його Статутного фонду (капіталу). Додатковий випуск акцій можливий у тому випадку, коли всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.

Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю товариства.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Види ринку
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаєм ...

Форми та системи оплати праці
Наймана праця є одним із важливих елементів ринкової системи господарювання. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Формування стратегії розвитку та її реалізація на підприємстві харчової промисловості
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування організації, що обумовлюється підвищенням рівня мобільності зовнішніх чинників та посилен ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.