Меню сайту

Суть і види конкуренції

При такій моделі ринку фірми прагнуть розширювати свою область переваг шляхом індивідуалізації своєї продукції. Це відбувається перш за все за допомогою товарних знаків, найменувань і рекламної компанії, які однозначно виділяють відмінності товарів.

Олігополія. Для олігополії характерний нечисленність учасників конкуренції, коли відносно мале (в межах десятка) число фірм панує на ринку товарів або послуг. Вони можуть проводити як однорідні, так і диференційовані товари. Однорідність найчастіше переважає на ринках сировини і напівфабрикатів: руді, нафти, стали, цементу і т.д.; диференціація - на ринках споживчих товарів.

Нечисленність фірм сприяє їх монополістичним угодам: по встановленню цін, розділу або розподілу ринків або за іншими способами обмеження конкуренції між ними. Доведено, що конкуренція на олігополістичному ринку тим інтенсивніше, чим нижче рівень концентрації виробництва (більше число фірм), і навпаки.

Важливу роль в характері конкурентних відносин на такому ринку грають об'єм і структура тієї інформації про конкурентів і про умови попиту, яку фірми мають в своєму розпорядженні: чим така інформації менше, тим більше конкурентною буде поведінка фірми. Основна відмінність олігополістичного ринку від ринку довершеної конкуренції пов'язана з динамікою цін.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Аналіз рівня собівартості і його вплив на обсяги виробництва
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння к ...

Загальна характеристика господарської діяльності ДП Тростянецьводоканал
Актуальність дипломної роботи полягає у орієнтації на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваю ...

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.