Меню сайту

Визначити, який варіант інвестиційного проекту заміни діючого обладнання на нове більш ефективний.

5. Визначаю прибуток до оподаткування

ПДО = Ві - Сі - АВі - %Кр,

де, АВі - амортизаційні відрахування за кожний рік, тис. грн.;

%Кр - відсоток за кредит, тис. грн.

-й рік: 63220 - 51651 - 5840- 2350 = 3379 тис. грн.

-й рік: 63220 - 51651 -3504 - 1880 = 6185 тис. грн.

-й рік: 63220 - 51651 - 2102,4 - 1410 = 8056,6 тис. грн.

-й рік: 63220 - 51651 - 1261,44 - 940 = 9367,56 тис. грн.

-й рік: 63220 - 51651 - 756,864 - 470 = 10342,136 тис. грн.

. Визначимо податок на прибуток:

Пп = ПДО * 19%

-й рік: 3379* 0,19 = 642,01 тис. грн.

-й рік: 6185*0,19 = 1175,15 тис. грн.

-й рік: 8056,6*0,19= 1530,754 тис. грн.

-й рік: 8367,56*0,19= 1779,836 тис. грн.

-й рік: 10342,136*0,19=1965,006 тис. грн.

.Визначаю умовно-чистий прибуток:

УЧП = ПДО - Пп

-й рік: 3379-642,01=2736,99 тис. грн.

-й рік: 6185-1175,15=5009,85 тис. грн.

-й рік: 8056,6-1530,754=6525,846 тис. грн.

-й рік: 9367,56-1779,836=7587,724 тис. грн.

-й рік: 10342,136-1965,006=8377,13 тис. грн

.Визначаю чистий прибуток

ЧП = УЧП - Виплати по кредиту

-й рік: 2736,99-1880=856,99 тис. грн.

-й рік: 5009,85-1880=3129,85 тис. грн.

-й рік: 6525,846-1880=4645,846 тис. грн.

-й рік: 7587,724-1880=5707,724 тис. грн.

-й рік: 8377,13-1880= 6497,13 тис. грн.

. Визначаю грошовий потік

ГП = ЧП + АВ

-й рік: 856,99+5840=6696,99 тис. грн.

-й рік: 3129,85+3504= 6633,85тис. грн.

-й рік: 4645,846+2102,4 = 6748,246 тис. грн.

-й рік:5707,724+1261,44 =6969,164 тис. грн.

-й рік: 6497,13+756,864= 7253,994 тис. грн.

.Визначаю коефіцієнт дисконтування (е = 0,24)

1-й рік: 1/(1+0,24)1 = 0,81

-й рік: 1/(1+0,24)2 = 0,65

-й рік: 1/(1+0,24)3 = 0,52

-й рік: 1/(1+0,24)4 = 0,42

-й рік: 1/(1+0,24)5 = 0,34

.Визначаю дисконтований грошовий потік

ДГП = ГП * Кд

-й рік: 6696,99*0,81=5424,562 тис. грн.

-й рік: 6633,85*0,65= 4312,003 тис. грн.

-й рік: 6748,246*0,52= 3509,088 тис. грн.

-й рік: 6969,164*0,42= 2927,049 тис. грн.

-й рік: 7253,994*0,34=2466,358 тис. грн.

. Визначаю чисту теперішню вартість:

ЧТВ=(6696,99/(1+0,24)1+6633,85/(1+0,24)2+6748,246/(1+0,24)3+6969,164/ (1+0,24)4 + 7253,994/(1+0,24)5) - (14600/(1+0,24)0)= 4076,752 тис. грн.

Оскільки ЧТВ > 0, то проект доцільний.

. Визначаю індекс доходності

ІД = ∑ГП/(1+е)t / ∑Іt/ (1+е)t

ІД = 18676,752 / 14600 = 1,28

.Визначаю термін окупності:

Ток = Іt / (ГП/(1+0,24)t/n)

Ток=14600/(18676,752/5)=3,9 роки

Нормативний термін окупності

Ток.н. = 1/Ен = 1/0,24 = 4,17 роки

Ток < Ток.н. 3,9 < 4,17

Оскільки термін окупності менше ніж нормативний термін окупності то проект вважається доцільним.

Зведемо одержані результати в аналітичну таблицю.

План фінансових потоків по І проекту, в тис. грн

Таблиця 2.4.

Показник

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

1.Прибуток від реалізації продукції

63220

у т. ч.: сталь

33120

чавун

30100

2.Собівартість реалізованої продукції

51651

у т. ч.: сталь

27059

чавун

24592

3.Виплати по кредиту:

- частка по кредиту

0

1

2

3

4

- платежі по кредиту

2350

1880

1410

940

470

4.Амортизаційні відрахування

5840

3504

2102,4

161,44

756,864

5.Прибуток до оподаткування

3379

6185

8056,6

9367,56

10342,136

6.Податок на прибуток

642,01

1175,15

1530,754

1779,836

1965,006

7.Умовно чистий прибуток

2736,99

5009,85

6525,846

7587,724

8377,13

8.Чистий прибуток

856,99

1329,85

4645,846

5707,724

6497,13

9. Грошовий потік

6696,99

6633,85

6748,246

6969,164

7253,994

10.Коефіцієнт дисконтування

0,81

0,65

0,52

0,42

0,34

11.Дисконтований грошовий потік

5424,562

4312,003

3509,088

2927,049

2466,358

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Американський неолібералізм. Монетаризм
Монополізація економіки, виникнення державно-монополістичної форми власності, усесвітня економічна криза 20 - 30-х рр. Поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокласицизму. ...

Управління оборотними коштами
оборотні кошти платоспроможність ліквідність Сучасний український бізнес диктує нагальну потребу формування цілісної системи керування фінансами вітчизняних компаній. Для передових україн ...

Аналіз та оцінка оборотних активів та їх використання на ПАТ Завод Фіолент
На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах ринкових відносин в Україні необхідно приділяти увагу організації управління оборотним капіталом промислових підприємств. Фінансова ді ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.