Меню сайту

Аналіз фінансового стану та шляхи його покращення

В наступній таблиці розглянемо склад та структуру власного капіталу (табл. 2.37).

Таблиця 2.37

Склад та структура власного капіталу в ТОВ «Родіна-Агро» Жовтневого району*

Статті власного капіталу

На кінець

2009р.

2010р.

2011р.

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Статутний капітал

-

-

35

2,1

35,0

1,8

Інший додатковий капітал

10085,0

67,3

1706,0

104,7

3480,0

180,6

Нерозподілений прибуток

4895,0

32,7

-112,0

-6,8

-1588,0

-82,4

Разом власного капіталу

14980,0

100,0

1629,0

100,0

1927,0

100,0

*Розраховано на основі фінансової звітності ТОВ «Родіна-Агро»

Коментуючі дані таблиці 2,37 слід відмітити, що найбільша сума власного капіталу спостерігалася у 2009 р, складався він на 63,3 % з іншого додаткового капіталу та на 32,7 % з нерозподіленого прибутку. У 2010 р. сума власного капіталу знизилася в 9 разів за рахунок обох статей. Через збитки від звичайної діяльності нерозподілений прибуток у 2010-2011 роках мав від`ємне значення. Найбільшу питому вагу займав інший додатковий капітал. Щоб підвищити суму власного капіталу треба покращити фінансові результати, в результаті чого зросте сума нерозподіленого прибутку.

Для оцінки фінансового стану підприємства велике значення має визначення його фінансової стійкості, тобто незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Показники фінансування ТОВ «Родіна-Агро» за період дослідження надаються в наступній таблиці (табл. 2.38)

Таблиця 2.38

Показники фінансової незалежності ТОВ «Родіна-Агро» Жовтневого району*

Коефіцієнти

Норматив

На кінець року

Відхилення (+;-) 2011р. від

2009

2010

2011

2009р.

2010р.

Фінансування

< 1,0

0,12

2,35

4,56

4,44

2,21

Автономії (незалежності)

>0,5

0,90

0,29

0,18

-0,72

-0,11

Стійкості (стабільності)

> 1,0

8,60

0,42

0,22

-8,38

-0,20

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подібні статті по економіці

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Види ринку
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаєм ...

Витрати основної діяльності залізничного транспорту
Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи набуті студентами знання, він допоможе майб ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.