Меню сайту

Аналіз фінансового стану та шляхи його покращення

Фінансовий стан підприємства залежить від багатьох факторів, в т.ч. від фінансових результатів,співвідношення основних і оборотних активів, структури джерел формування засобів, стану розрахункової дисципліни тощо.

Починається аналіз фінансового стану, зазвичай, з аналізу структури майна (табл. 2.32)

Таблиця 2.32

Склад і структура майна ТОВ «Родіна-Агро» Жовтневого району*

Направлення розподілу активів

На кінець 2009 року

На кінець 2010 року

На кінець 2011 роу

Відхилення у в.п. 2011 р. від

тис. грн

структура, %

тис. грн

структура, %

тис. грн

структура, %

2009р.

2010р.

Необоротні активи- всього

34,0

0,2

1701,0

31,1

2363,0

22,0

21,8

-9,1

в т.ч. :

основні засоби (по залишковій вартості)

0,0

0,0

694,0

12,7

1097,0

10,2

10,2

-2,5

Оборотні засоби - всього

16689,0

99,8

3764,0

68,9

8360,0

78,0

-21,8

9,1

в т.ч. :

запаси

3306,0

19,8

3632,0

66,5

4247,0

39,6

19,8

-26,9

дебіторська заборгованість

13278,0

79,4

115,0

2,1

4077,0

38,0

-41,4

35,9

грошові засоби і короткострокові фінансові вкладення

105,0

0,6

17,0

0,3

36,0

0,3

-0,3

0,0

Загальна вартість майна

16723,0

100,0

5465,0

100,0

10723,0

100,0

-

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Анализ конкурентоспособности предприятия
Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забеспечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращенн ...

Інфляційні процеси в економіці України
Інфляція є одним із найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності. У світі немає країни, яка б у другій половині XX ст. тією чи іншою мірою не зазнала б втрат від інфляції. Особливо ...

Аналіз та характеристика діяльності ВАТ Львівхім
Метою виробничої практики з фаху є розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення при ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.