Меню сайту

Аналіз фінансових результатів та напрямки їх покращення

Фінансовим результатом може бути збиток, або прибуток, тому на початку дослідження розглянемо складові прибутку ТОВ «Родіна-Агро» (табл. 2.10).

Вихідні дані наведені у додатку Д.

Аналіз даних таблиці 2.10 показує, що в ТОВ «Родіна-Агро» протягом всього досліджуваного періоду позитивними були валовий прибуток, прибуток від реалізації, фінансові результати від операційної діяльності.

Таблиця 2.10

Складові прибутку ТОВ «Родіна-Агро» Жовтневого району, тис.грн*

Показники

Роки

2011р. в % до

2009

2010

2011

2009р.

2010р.

Валовий прибуток

6419,0

8024,0

5913,0

92,1

73,7

Адміністративні витрати

925,0

1242,0

1355,0

146,5

109,1

Витрати на збут

-

-

32,0

Х

Х

Прибуток від реалізації

5494,0

6782,0

4526,0

82,4

66,7

Фінансові результати від операційної діяльності

18779,0

619,0

4262,0

22,7

688,5

Результати від фінансової діяльності

-

-

-25,0

Х

Х

Фінансові результати від звичайної діяльності

17842,0

-5,0

-1476,0

Х

295,2

Чистий прибуток

17842,0

-5,0

-1476,0

Х

295,2

*Розраховано на основі фінансової звітності ТОВ «Родіна-Агро»

Чистий прибуток і позитивні фінансові результати від звичайної діяльності ТОВ «Родіна-Агро» отримало лише в 2009 році. В 2010-2011 роках фінансові результати від звичайної діяльності мали від`ємне значення за рахунок інших витрат від звичайної діяльності.

Як свідчать дані таблиці 2.10 у 2011 році більшість показників знизилися в порівнянні з попередніми роками, тому можна вважати, що найгірші фінансові результати були саме в 2011 році.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
інноваційний інвестиційний економічний ефект Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації ...

Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання
Ринкова економіка, як відомо, прагне досягти рівноваги всіх процесів, що в ній відбуваються. Макроекономічна рівновага - це економічна рівновага на рівні держави. Для неї характерним є п ...

Цикли Кондрат'єва
Відомо декілька типів економічних циклів, які іно­ді називають хвилями. Їх важко виділиті з-за великої кількості їх показників, з-за часової pозмитості гpаниць між ними. Так звані довгі ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.