Меню сайту

Аналіз загального об’єму та динаміки товарних запасів

Вивчення товарних запасів в динаміці має за мету виявити основні закономірності їх розвитку, оцінити співвідношення, що склалися між зміною запасів та товарооборотом, визначити забезпеченість товарообороту товарною масою.

Для вивчення динаміки товарних запасів аналізують динамічний ряд фактичних залишків товарних запасів в фактичних та співставних цінах, розраховують абсолютні та відносні зміни товарних запасів.

Необхідно визначити три основних показника:

ТЗ на 1 грн. товарообігу = Товарні запаси, грн / Товарообіг

Рівень ТЗ = ∑ ТЗ 100 / Товарообіг

k співвідношення темпів = Темп росту ТЗ / Темп росту товарообігу

Таблиця 3.2. Аналіз динаміки товарних запасів ТОВ «Магазин №127» за 2008-2009 рік

Показники

2008 Рік

2009 Рік

Відхилення +,-

Темп росту, %

Товарообіг, тис. грн

215,6

227,3

+11,7

105,4

Товарні запаси:

3,7

4,2

+0,5

113,5

- в сумі тис. грн.

- в днях

6,17

6,67

+0,5

108,1

ТЗ на 1 грн. товарообігу

0,017

0,018

+0,001

105,9

Рівень ТЗ, %

1,72

1,85

+0,13

-

k співвідношення темпів росту ТЗ і товарообігу

-

-

-

1,08

Проаналізувавши дані таблиці, можна зробити висновок, що:

Товарообіг в 2009 році, порівняно з попереднім збільшився на 11,7 тис. грн., що становить 5,4%.

Товарні запаси в сумі тис. грн. в 2009 збільшився на 0,5 тис. грн., що становить 13,5%, в ТЗ в днях також збільшились на 0,5 тис. грн., що становить 8,1%.

ТЗ на 1 грн. товарообігу у 2009 р. збільшились на 0,001 тис. грн. у порівняні з 2008 р., що становить 13,5%.

У 2009 році на одиницю товарообігу стало приходитися більше на 0,13%.

Товарні запаси перевищують темп зростання товарообігу на 8%.

Подібні статті по економіці

Ефективність технічного переоснащення підприємств легкої промисловості
План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємопов’язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефекти ...

Визначення та аналіз доходів аеропорту (на базі матеріалів міжнародний аеропорт Харків)
Актуальність теми. Реалізація економічної стратегії розвитку підприємства здебільшого визначається обсягом доходу, який отримується. Так, від його розміру залежать можливості підприємств ...

Удосконалення форм праці та впровадження науково–технічного прогресу
Вирішальним засобом підвищення ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства є вдосконалення форм праці та впровадження науково-технічного прогресу. Саме про вд ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.