Меню сайту

Аналіз загального об’єму та динаміки товарних запасів

Вивчення товарних запасів в динаміці має за мету виявити основні закономірності їх розвитку, оцінити співвідношення, що склалися між зміною запасів та товарооборотом, визначити забезпеченість товарообороту товарною масою.

Для вивчення динаміки товарних запасів аналізують динамічний ряд фактичних залишків товарних запасів в фактичних та співставних цінах, розраховують абсолютні та відносні зміни товарних запасів.

Необхідно визначити три основних показника:

ТЗ на 1 грн. товарообігу = Товарні запаси, грн / Товарообіг

Рівень ТЗ = ∑ ТЗ 100 / Товарообіг

k співвідношення темпів = Темп росту ТЗ / Темп росту товарообігу

Таблиця 3.2. Аналіз динаміки товарних запасів ТОВ «Магазин №127» за 2008-2009 рік

Показники

2008 Рік

2009 Рік

Відхилення +,-

Темп росту, %

Товарообіг, тис. грн

215,6

227,3

+11,7

105,4

Товарні запаси:

3,7

4,2

+0,5

113,5

- в сумі тис. грн.

- в днях

6,17

6,67

+0,5

108,1

ТЗ на 1 грн. товарообігу

0,017

0,018

+0,001

105,9

Рівень ТЗ, %

1,72

1,85

+0,13

-

k співвідношення темпів росту ТЗ і товарообігу

-

-

-

1,08

Проаналізувавши дані таблиці, можна зробити висновок, що:

Товарообіг в 2009 році, порівняно з попереднім збільшився на 11,7 тис. грн., що становить 5,4%.

Товарні запаси в сумі тис. грн. в 2009 збільшився на 0,5 тис. грн., що становить 13,5%, в ТЗ в днях також збільшились на 0,5 тис. грн., що становить 8,1%.

ТЗ на 1 грн. товарообігу у 2009 р. збільшились на 0,001 тис. грн. у порівняні з 2008 р., що становить 13,5%.

У 2009 році на одиницю товарообігу стало приходитися більше на 0,13%.

Товарні запаси перевищують темп зростання товарообігу на 8%.

Подібні статті по економіці

Економічні хвилі
Упродовж останніх двох століть реальний ВВП у більшості країн з ринкової економікою зростав, що забезпечило істотне підвищення рівня життя населення. Проте економічне зростання не було б ...

Визначення чисельності працюючих на підприємстві
Персонал підприємства - це сукупність фізичних осіб, що перебувають з фірмою як юридичною особою у відносинах, регульованих договором найму. Він являє собою колектив працівників з певно ...

Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры
Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить то ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.