Меню сайту

Аналіз основних показників роботи ТОВ «Бердичівський пивоварний завод»

Від рівня матеріально-технічної бази підприємства, ступеня використання його виробничого потенціалу залежать усі кінцеві результати господарювання, зокрема обсяг випуску продукції, рівень її собівартості, прибуток, рентабельність, фінансовий стан тощо.

Перш за все, проаналізуємо основні засоби. Основні засоби - це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) частинами в міру спрацювання [19, с.101].

Таблиця 2.4 Вартість основних засобів ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» за 2010-2011 рр.

Основні засоби

Роки

Відхилення

2010

2011

Абсолютне

Відносне

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Первісна вартість, тис. грн.

7187,7

100,0

7789,6

100,0

601,9

8,4

Залишкова вартість, тис. грн.

4420,7

61,5

4450,7

57,1

30,0

0,7

Знос, тис. грн.

2767,0

38,5

3338,9

42,9

571,9

20,7

Джерело: [складено автором за даними підприємства]

Як видно з табл. 2.4, первісна та залишкова вартість основних засобів збільшилась відповідно на 601,9 тис. грн. та 30 тис. грн., така ситуація є результатом введення у виробництво нового обладнання. Проте вартість основних засобів не дає уявлення про їх стан, який впливає на якість виготовленої продукції та конкурентоспроможність підприємства, його інвестиційну привабливість. Тому, окрему увагу слід приділити аналізу стану основних засобів. Адже зростання коефіцієнта зносу (і, відповідно, зниження коефіцієнта придатності) може бути зумовлене, наприклад, низькими темпами оновлення основних засобів. Стан основних засобів характеризується показниками зносу і придатності, які представлені в табл. 2.5:

Таблиця 2.5 Показники стану основних засобів ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» за 2010-2011 рр.

Показник

Формула розрахунку

Роки

Відхилення

2010

2011

Абсолютне

Знос основних засобів

Знос/ПВ

38,5

42,9

4,4

Придатність основних засобів

1-Коеф.зносу

61,5

57,1

-4,4

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Загальна характеристика системи менеджменту підприємства
Формування ринкової економіки здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні різних форм власності та способів господарювання. Адміні ...

Аналіз і оцінка фінансово-економічного стану ДП Куп'янського лісового господарства
Фінансово-економічний аналіз являє собою оцінку фінансово - господарської діяльності підприємства в минулому, дійсному й передбачуваному майбутньому. Його ціль - визначити стан «фінанс ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.