Меню сайту

Формування стратегії розвитку ЗАТ ВО «Київ-Конті» на основі портфельного аналізу

Вперше модель корпоративного стратегічного планування було розроблено Бостонською консалтинговою компанією (ВСG), так звана модель «зростання-частка ринку». Вона є своєрідним відображення позицій конкретного виду бізнесу в стратегічному просторі, що визначається двома координатними осями, одна з яких використовується для вимірювання темпів зростання ринку відповідного продукту, а інша - для виміру відносної частки продукції організації на ринку продукту, що розглядається.

Основна увага в моделі ВСG зосереджена на потоці готівки організації, яка або спрямовується на проведення операцій в кожній окремій бізнесі-області, або виникає в результаті таких операцій. Вважається, що рівень доходу або витрат готівки знаходиться в тісній функціональній залежності від темпів росту ринку і відносної частки організації на цьому ринку. Темпи росту бізнесу організації визначають темп, в якому організація буде використовувати готівку. Основними комерційними цілями організації передбачаються ріст норми і обсягу прибутку. При цьому набір припустимих стратегічних рішень щодо того, яким чином можна досягнути цих цілей, обмежується чотирма варіантами: збільшення частки бізнесу організації на ринку, боротьба за збереження частки бізнесу організації на ринку, максимальне використання позиції бізнесу організації на ринку або звільнення від даного виду бізнесу.

Рішення, які передбачає модель ВСG, залежать від позиції конкретного виду бізнесу організації в стратегічному просторі.

Проведемо аналіз за допомогою даної матриці для досліджуваного підприємства.

Для цього будемо використовувати дані, приведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Основні показники обсягу реалізації продукції та дані аналізу ринку

Види продукції

Обсяг реалізації, тис. грн.

Абсолютна частка ринку у 2004 році, %

2003 рік

2004 рік

“Київ-Конті”

Корпорація Roshen

А.В.К.

Печиво

154 476

210 266

27

31

17

Вафлі

15 587

17 822

11

20

9

Карамель та драже

45 643

60 900

8

21

10

Шоколад та шоколадні вироби

85 346

106 484

11

35

14

М’які цукерки

35 239

45 335

10

25

13

Торти та тістечка

9 861

11 785

8

26

7

Пряники, крекери, халва, мармелад

26 130

36 782

15

14

12

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Українсько-німецьке спільне підприємство Електронтранс
Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» створене у 2011 році ПАТ «Концерн-Електрон», компанією «Транс-Тек» (Німеччина) і ТзОВ «Автотехнопроект» (м. Львів) з метою вироб ...

Аналіз рівня собівартості і його вплив на обсяги виробництва
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння к ...

Удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах ПП Каравай м. Житомир
Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого суспільного, морально-емоційного та стимулююч ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.