Меню сайту

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

За умов ринкових відносин перед підприємцями всіх форм власності постійно виникає низка запитань: яку продукцію необхідно виробляти і в якому обсязі, щоб одержати максимальний прибуток, наскільки ця продукція буде конкурентоспроможною на ринку за своєю якістю і собівартістю, який товар вигідніше реалізувати на внутрішньому та зовнішньому ринку, як поєднати різноманітні організаційні форми господарювання.

Перехід до ринку зумовив появу підприємців, між якими точиться конкурента боротьба за отримання прибутку. Отримати останній можна лише за умови найбільш ефективного використання ресурсів, втілення оригінальних ідей у бізнесі, економічному ризику.

Щоб забезпечити успіх на ринку, створити належний імідж підприємства, потрібний якісний системний комплексний аналіз усіх показників господарсько-фінансової діяльності, який відповідає сучасним вимогам розвитку економіки. Результати такого аналізу нададуть можливість виробити рекомендації щодо прийняття правильних управлінських рішень, спрямованих на ліквідацію «вузьких місць», підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Основним завданням даного аналізу є оцінка ефективності використання активів, доходів, витрат та результатів діяльності підприємства за певний період, виявлення факторів, які позитивно або негативно вплинули на кінцеві фінансові результати.

Динаміку активів ПАТ „АК „Київводоканал” за період 2008-2010 рр. наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Аналіз динаміки активів ПАТ „АК „Київводоканал” за період 2008-2010 років

№ п/п

Показники

РОКИ

Відхилення

2008

2009

2010

2008р. до 2010 р.

тис. грн.

%

1.

Необоротні активи, усього в т.ч.:

805,9

1375,0

1370,0

564,1

70

1.1.

Основні засоби (залишкова вартість)

789,7

1353,1

1307,8

518,1

65

1.1.1.

Первісна вартість

2081,0

2742,0

2811,2

730,2

35

1.1.2.

Знос

(1291,3)

(1388,9)

(1503,4)

(212,1)

(16)

1.2.

Інші необоротні активи

16,2

21,9

62,2

46

284

2.

Оборотні активи, усього в т.ч.:

94,1

97,3

89,1

-5

-5,3

2.1.

Виробничі запаси

2,2

5,3

6,0

3,8

173

2.2.

Дебіторська заборг. за товари, роботи, послуги

52,6

76,1

60,1

7,5

14

2.3

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

2.3.1

З бюджетом

4,7

5,5

0,8

-3,9

-83

2.3.2

За виданими авансами

1,6

0,2

0,4

-1,2

-75

2.4

Інша поточна дебіторська заборгованість

5,0

4,4

19,5

14,5

290

2.5

Грошові кошти та їх еквіваленти

25,6

5,7

2,3

-23,3

-91

2.6.

Інші оборотні активи

2,4

0,1

-

-2,4

-100

3.

Витрати майбутніх періодів

0,8

0,8

0,8

0

0

4.

Вартість активів

900,8

1473,1

1459,9

559,1

62

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Аналіз і оцінка фінансово-економічного стану ДП Куп'янського лісового господарства
Фінансово-економічний аналіз являє собою оцінку фінансово - господарської діяльності підприємства в минулому, дійсному й передбачуваному майбутньому. Його ціль - визначити стан «фінанс ...

Ефективність використання оборотних коштів підприємства і шляхи її підвищення
кошти управління Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити потребу в оборотних коштах. Вел ...

Аналіз господарської діяльності підприємства з виробництва харчових продуктів ТОВ ККС
Товариство з обмеженою відповідальністю "ККС" Товариство розташоване за адресою: 25014, м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 28А Місце виробництва: 25005, м. Кіровоград, вул.. ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.