Меню сайту

Облік і контроль діяльності центрів відповідальності. Трансфертне ціноутворення

Трансферна ціна визначається як ціна, що застосовується при обміні товарами в рамках транснаціональних корпорацій, спільних підприємств, між їхніми підрозділами в різних країнах. Трансферна ціна зазвичай не надається широкому розголосу. У визначенні прямо не сказано (хоча мається на увазі), що трансферна ціна дещо відрізняється від ринкової. Виходить, що якщо б відмінностей не було, і всі угоди відбувалися б за ринковими цінами, то необхідність введення самого поняття трансфертної ціни була б під питанням.

Трансферне ціноутворення виникає, коли продукція одного підприємства, що входить до холдингу , споживається іншим підприємством холдингу, і в першу чергу характерно для вертикально інтегрованих холдингових структур.

Трансферне ціноутворення має бути спрямоване на вирішення наступних завдань:

. надавати інформацію керівникам підприємств для прийняття обгрунтованих економічних рішень;

. забезпечувати узгодженість цілей підприємств і групи в цілому;

. надавати підприємствам автономність у прийнятті рішень;

. проводити справедливу оцінку діяльності підприємств;

. цілеспрямовано перерозподіляти частину прибутку між підприємствами

. служити цілям податкової оптимізації [7, с.350].

На практиці жодна з трансфертних цін, швидше за все, не зможе в рівній мірі успішно забезпечити досягнення всіх зазначених вище цілей.

Трансферні ціни напряму впливають на фінансові результати підприємств. Система трансфертних цін у холдингу визначає типи центрів відповідальності: чи є підприємство центром витрат, центром доходів або центром прибутку. Трансферні ціни впливають на прийняття рішень "make-or-buy" - виробляти проміжний продукт самостійно або закуповувати його на стороні. Проміжним називають продукт, який передається підрозділом-виробником підрозділу-споживачу.

Споживачі, як підприємства, так і населення, обурені не стільки самим зростанням тарифів, скільки неясністю в питанні про те, наскільки це необхідно, хто встановлює нові ціни і куди підуть додаткові доходи. Одним з найбільш дискутованих сьогодні питань є співвідношення податкових платежів природних монополій, що складають доход держави, і так званих рентних доходів, що залишаються в розпорядженні організацій. Саме на основі пошуку оптимальності цього співвідношення формується державний підхід до регулювання цін природних монополій.

При цьому простежуються два напрями регулювання цін природних монополій. Перше - відстеження їх витрат, і перш за все обгрунтованість інвестиційних програм. Друге - оцінка масштабів використання, так званого трансфертного ціноутворення, в результаті якого, наприклад, ціна нафти, за даними бухгалтерської фінансової звітності, виявляється відмінною від так званої справедливої ​​ринкової ціни нафти [6, с.291].

Механізм трансфертного ціноутворення полягає в наступному: головні нафтові комплекси купують нафту у своїх дочірніх нафтовидобувних підприємств за так званою трансфертної ціною. Деяку частку нафти в межах 30-40% реалізують на експорт, а частину, що залишилася переробляють на російських нафтопереробних заводах, на умовах давальницьких контрактів. При цьому готові нафтопродукти реалізуються як на внутрішньому ринку, так і на експорт.

Трансферні ціни розробляються керівництвом корпорації на основі єдиної політики і виконують специфічні завдання, які не характерні для звичайного ціноутворення.

До специфічних завдань трансфертного ціноутворення відносяться:

· розподіл і перерозподіл прибутку між материнською і дочірніми компаніями;

· мінімізація митних та податкових платежів, оплачуваних в глобальному масштабі;

· мінімізація політичних, економічних і кредитних ризиків;

· розподіл ринків збуту та сфер впливу між різними закордонними підрозділами ТНК;

· завоювання позицій на нових ринках;

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Етапи розвитку валюти
Закономірності розвитку валютної системи визначаються відтворювальним критерієм і відбивають основні етапи розвитку національного і світового господарства. Даний критерій виявляється в ...

Шляхи підвищення рентабельності підприємства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Суть фінансової дія ...

Аналіз господарської діяльності підприємства з виробництва харчових продуктів ТОВ ККС
Товариство з обмеженою відповідальністю "ККС" Товариство розташоване за адресою: 25014, м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 28А Місце виробництва: 25005, м. Кіровоград, вул.. ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.