Меню сайту

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Таблиця 4.12 - Аналіз тенденції коефіцієнтів ліквідності

Показник

 

Формула

2010

2011

Оптимальне значення

Відхілення

Розрахунок

Значення

Розрахунок

Значення

2003 від 2002

від оптимального

2002

2003

Коефіціент покриття

Кп

Оборотні активи+Витр.майбперіод

138,8

3,932

297,9

4,311

1 2

0,379

2,932

3,311

Поточні забовяз+ Доходи майб період

35,3

69,1

Коефіціент покриття проміжний

Кпп

Оборотні активи+Витр.майбперіод- Запаси

119,8

3,394

281,5

4,074

1

0,680

2,394

3,074

Поточні забовяз+ Доходи майб період

35,3

69,1

Коефіціент абсолютної ліквідності

Кал

Грошові кошти

76,2

2,159

213,9

3,096

0,2-0,25

0,937

1,909

2,846

Поточні забовяз+ Доходи майб період

35,3

69,1

Чистий робочий капітал

Рк

(Оборотні активи + Витрати майб період) -(Поточні забовяз+Доходи майб період)

138,8

104

298

229

60130

125

-60027

-59901

-35,3

-69

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Аналіз ефективності діяльності малого підприємства
Наприкінці ХХ ст.. малий бізнес в Україні став реальністю і перетворився у самостійний сектор економіки, зорієнтований на ринкові умови розвитку. За останнє десятиріччя функціонуванн ...

Шляхи покращення стану ефективності використання активів ПАТ Полтавакондитер
Серед основних проблем, з якими на даному етапі розвитку економіки зіштовхуються українські підприємства, особливе місце належить ефективному управлінню активами , підприємства їх складом та ...

Загальна характеристика господарської діяльності ДП Тростянецьводоканал
Актуальність дипломної роботи полягає у орієнтації на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваю ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.