Меню сайту

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Таблиця 4.11 - Аналіз тенденції коефіцієнтів платоспроможності

Показник

 

Формула

2010

2011

Оптима-льне значення

Відхілення

Розраху-нок

Значення

Розраху-нок

Значення

2011 від 2010

від оптимального

2010

2011

Коефіціент концентрації власного капіталу

Кквк

Власний капітал

118,7

0,771

236,2

0,774

0,51

0,003

0,261

0,264

Валюта балансу

154

305,3

Коефіціент концентрації позикового капіталу

Ккпк

Позиковий капітал

35,3

0,229

69,1

0,226

0,49

-0,003

-0,771

-0,774

Валюта балансу

154

305,3

Коєфіціент співвідношення позикового і власного капіталу

Кс

Позиковий капітал

35,3

0,297

69,1

0,293

0,98

-0,005

-0,303

-0,307

Власний капітал

118,7

236,2

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Визначення та аналіз доходів аеропорту (на базі матеріалів міжнародний аеропорт Харків)
Актуальність теми. Реалізація економічної стратегії розвитку підприємства здебільшого визначається обсягом доходу, який отримується. Так, від його розміру залежать можливості підприємств ...

Еволюція поглядів на економічне зростання та сталий розвиток
Проблеми досягнення стабільних темпів економічного зростання є актуальними в усіх країнах світу. Але в останній час дещо змінилися погляди щодо мети й шляхів досягнення зростання економ ...

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.