Меню сайту

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Дані таблиці 4.9 свідчать про те, що підприємство має стійке фінансове положення. Однак підприємство незначне скорочує запаси і нарощує джерела формування запасів. Це вірна тенденція, яка характеризує позитивні фактори в управлінні підприємством.

Поряд з абсолютним показником, фінансову стійкість підприємства характеризують такі фінансові коефіцієнти: коефіцієнт маневреності (Км), коефіцієнт автономії (Ка), коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами (Ко), коефіцієнт забезпеченості власними активами (Коа). Для визначення тенденцій фінансової стійкості підприємства складена таблиця 4.10

Як видно з таблиці 4.10, коефіцієнт маневреності (Км) за аналізований період збільшився на 0,097 і на 0,469 відрізняється в більшу сторону від оптимального рівня. Виходить, у підприємства дуже мобільний капітал. Коефіцієнт автономії (Ка) стабільний і дорівнює одиниці і тому у підприємства стійке фінансове положення. Коефіцієнт забезпеченості запасів (Ко) власними джерелами більше (у середньому) оптимального рівня аж на 4,847 та 12,859 і отже, підприємство зовсім не залежить від зовнішніх джерел формування мобільного капіталу. Коефіцієнт забезпеченості власними активами (Коа) більше оптимального рівня в середньому на 0,65. У цілому можна сказати, що за цими показниками в підприємства має дуже стійкий фінансовий стан.

Таблиця 4.10 - Аналіз тенденції коефіцієнтів фінансової стійкості

Показник

 

Формула

2010

2011

Оптима-льне значення

Відхілення

Розраху-нок

Значення

Розраху-нок

Значення

2011 від 2010

від оптимального

2010

2011

Коефіціент маневреності

Км

Власні оборотні кошти

103,5

0,872

228,8

0,969

0,5

0,097

0,372

0,469

Власний капітал

118,7

236,2

Коефіціент автономії

Ка

Власні оборотні кошти

103,5

1,000

228,8

1,000

 

0,000

0,000

0,000

Загальна величина фінансових джерел

103,5

228,8

Коефіціент забеспеченості запасів

Кзз

Власні оборотні кошти

103,5

5,447

228,8

13,459

0,6-0,8

8,011

4,847

12,859

Запаси

19

17

Коефіціент забезпеченності власними активами

Кза

Власні оборотні кошти

103,5

0,746

228,8

0,768

0,1

0,022

0,646

0,668

Оборотні активи

138,8

297,9

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Аналіз діяльності ВАТ Стахановский завод феросплавов
В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як: - отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання; - ознайомлення ...

Житлове будівництво в Україні
Проблема забезпечення населення житлом, як на початку 90-х років XX ст. так і нині, належить до найгостріших соціально-економічних проблем в Україні. Наша країна має потребу у функціону ...

Інфляційні процеси в економіці України
Інфляція є одним із найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності. У світі немає країни, яка б у другій половині XX ст. тією чи іншою мірою не зазнала б втрат від інфляції. Особливо ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.