Меню сайту

Аналіз складу і руху дебіторської і кредиторської заборгованості

Мал.4.4 - Структура кредиторської заборгованості

Проаналізуємо оборотність поточних зобов'язань (табл. 4.8).

Таблиця 4.8 - Аналіз оборотності поточних зобов'язань

Показник

Формула

2010

2011

Відхилення

Розрахунок

Значення

Розрахунок

Значення

1

Оборотність кредиторської заборгованності (обор/рік)

Виторг від реалізації

404,9

11,47

635,9

9,20

-2,27

Кредиторська заборгованність

35,3

69,1

2

Період погашення кредиторської заборгованності

Днів в аналізуемому періоді

360

31

360

39

8

Оборотність кредиторської заборгованності

11,47

9,20

3

Частка кредиторської заборгованності в загальній валюті балансу

Кредиторська заборгованність

35,3

0,229

69,1

0,226

-0,003

Валюта балансу

154

305,3

Показники таблиці 4.8 свідчать, що частка поточних зобов'язань у валюті балансу зменшилася в порівнянні з 2010р. на 0,3 % і складає 22,6 %. Період погашення кредиторської заборгованості збільшився на 8 днів і складає 39 діб. Така динаміка оборотності поточних зобов'язань говорить про не дуже задовільне фінансове положення.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Економічні теорії та базисні інститути національної економіки
У будь-якій країні з ринковою економікою ефективно працююче інституційне середовище є необхідною базовою умовою для забезпечення сталої динаміки економічного зростання. Національна екон ...

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Трансформація економічних систем постсоціалістичних країн
Капіталістичний спосіб виробництва розвивається вже п'ять століть. За цей час у його межах відбулися три революційні зрушення в технологічному способі виробництва, якісних змін зазнали в ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.