Меню сайту

Аналіз складу і руху дебіторської і кредиторської заборгованості

Аналіз стану поточних зобов'язань наведено у табл. 4.7

З таблиці 4.7 видно, що поточні зобов'язання збільшилися на 17,0 тис.грн. чи на 90,5%. Так само, згідно даним таблиці видно, що заборгованість зросла за рахунок підвищення суми кредиторської заборгованості за товари на 2,2 тис.грн. У той же час по поточним зобов'язаннях відбулося збільшення на 17,4 тис.грн чи на 153,1%. Це все говорить про погіршення розрахунків з постачальниками, хоча грошові кошті у підприємства навпаки збільшилися.

Таблиця 4.7 - Аналіз стану поточних зобов'язань, тис.грн

Статті балансу

2002

2003

За терміном утворення

Відхилення

до 1 міс

від 1 до 2

від 3 до 6

від 6 до 12

Більше року

1

Короткострокові кредити банків

0

0

0

 

0

   

0

3

Кредиторська заборгованність за товари

0,4

2,6

0,78

1,04

1

-13

13

2,2

4

Поточні забовязання за рахунками

             

0

41

з бюджетом

7,5

23,7

23

1

     

16,2

42

з позабюджетних платежів

0

0

         

0

43

зі страхування

0,2

0,5

0

0

     

0,3

44

з оплати праці

3,4

3,9

4

0

     

0,5

5

Інші поточні забовязання

23,8

38,4

38,4

       

14,6

Всього

35,3

69,1

66

2

1

-13

13

33,8

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Формування доходів населення
Будь-яке суспільство є складним утворенням, що складається з людей, об'єднаних певними ознаками. Однією з основних характеристик людини в сучасному суспільстві є розмір і засоби одержанн ...

Визначення чисельності працюючих на підприємстві
Персонал підприємства - це сукупність фізичних осіб, що перебувають з фірмою як юридичною особою у відносинах, регульованих договором найму. Він являє собою колектив працівників з певно ...

Економіка природокористування
Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.