Меню сайту

Аналіз складу і руху дебіторської і кредиторської заборгованості

За даними таблиці 4.5 видно, що підприємство збільшило за аналізований період дебіторську заборгованість за товари, роботи і послуги на 10,1 тис.грн. і при цьому прострочена понад рік дебіторська заборгованість, складає 3,0 тис. грн. чи 8,6% від загальної суми дебіторської заборгованості. Така зміна відбулась за покупців, які потрапили під категорію зі слабкою платоспроможністю. Підприємству необхідно працювати тільки по передоплаті.

У підприємства була незначна 5 тис.грн, а зараз вже 10,0 тис.грн дебіторська заборгованість з бюджетом.

Мал. 4.3 - Структура дебіторської заборгованості

Тому якщо говорити в цілому про тенденцію дебіторської заборгованості, те її можна охарактеризувати як негативну.

Далі проаналізована оборотність дебіторської заборгованості в табл. 4.6.

Таблиця 4.6 - Аналіз оборотності дебіторської заборгованості

Показник

Формула

2004

2005

Відхилення

Розрахунок

Значення

Розрахунок

Значення

1

Оборотність дебіторської заборгованності (обор/рік)

Виторг від реалізації

404,9

9,44

635,9

9,58

0,14

Дебіторська заборгованність

42,9

66,4

2

Період погашення дебіторської заборгованнос-ті

Днів в аналізуемому періоді

360

39

360

38

-1

Оборотність дебіторської заборгованності

9,438

9,576

3

Частка дебіторської заборгованності в загальному обсязі оборотних активів

Дебіторська заборгованність

42,9

30,91

66,4

22,29

-8,62

Оборотні активи

138,8

297,9

4

Відношення середньої величини дебіторської заборгованності до доходу

Дебіторська заборгованність

42,9

0,11

66,4

0,10

0,00

Виторг від реалізації

404,9

635,9

Як видно з таблиці 4.6 на 1 добу скоротився середній термін погашення дебіторської заборгованості, що у 2010р. складав 39 днів, а в 2011р. став 38 днів. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів зменшилася на 8,62 відсоткових пунктів і складає 22,29%, що говорить про покращення ліквідності оборотних активів і поліпшило фінансовий стан підприємства.

Кредиторська заборгованість у загальному виді відноситься до кредитних ресурсів і є складовим економічних відносин між партнерами. Кредиторська заборгованість виникає в процесі тимчасового залучення коштів, тобто заборгованість постачальникам.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства ТК Домострой
Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та ...

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації)
Незважаючи на позитивні зрушення в економіці, що відбулися в останні роки, практично кожне друге підприємство ще залишається збитковим. Проблема збитковості підприємств та організацій - ...

Асоціація як форма організації об’єднань підприємств
асоціація господарський об’єднання Як правило, одним із перших питань, що постає під час створення об’єднань підприємців (далі - асоціацій), є вибір їхньої організаційно-правової форми і ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.