Меню сайту

Аналіз структури активів і пасивів

За даними таблиці 4.3 видно, що сума фінансових ресурсів збільшилася на 151,3 тис. грн. чи на 98,2%, у т.ч. за рахунок власних джерел на 117,5 тис. грн чи на 99,0 %, а за рахунок запозичених засобів збільшилася на 33,8 тис.грн. чи на 95,8%. У структурі запозичених засобів високу питому вагу займають інші поточні забовязання, але за даний період їх питома вага скоротилася на 11,85%. Наступними йдуть поточні забовязання з бюджетом, які збільшилася на 13,052 %. Таке зростання характерне та правомірне, тому що збільшився і прибуток на підприємстві на 268,9% чи на 117,5 тис.грн. Спостерігається тенденція до збільшення кредиторської заборгованості на 2,2 тис.грн. хоча у відсотках зростання дуже значне, но це не свідчить про катастрофічне положення. Це говорить нам про те, що підприємство не розрахувалось за придбану продукцію, виконані послуги і роботи. Довгострокових зобов'язаннях і короткострокових кредитів банку на підприємстві не має.

Загальні зміни у структурі пасивів представлені на мал 4.2

Мал.4.2 - Структура пасивів ТОВ «МЕДІАСАТ»,

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Витрати основної діяльності залізничного транспорту
Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи набуті студентами знання, він допоможе майб ...

Інноваційні процеси як шлях динамічного розвитку підприємства
господарювання виробництво нововведення Перехід економіки України до ринкового типу вимагає докорінних змін структури та якості праці, основного та оборотного капіталу, системи фінансів і ...

Аналіз ПРП Луганської області
У останні десятиріччя під дією антропогенного фактора в Україні різко погіршився стан навколишнього природного середовища. Гостро постали такі екологічні проблеми як, погіршення якості ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.