Меню сайту

Загальна характеристика кондитерської галузі України

- «червоні гіганти»;

- «білі гіганти»;

- «супутники».

За результатами методу матриці Маркон можемо зробити наступні висновки. Наша перша асортиментна позиція, а саме, печиво «Браво»

, попадає в зону продукції, що має назву «червоні гіганти». Внаслідок великих обсягів продажу вони мають високе значення загальної валової маржі, хоча маржа на одиницю у них нижча, ніж у «білих гігантів». Відповідно товари даної групи приносять значну частку прибутку. У той же час можна подумати про вкладення коштів у просування даного товару на ринок та вдосконалення виробництва. Наша 2 - га позиція під назвою вафлі «Артек»

попадає в зону «білих гігантів». Вироби успішно продаються на ринках зі стабільним або зростаючим попитом, що приносять фірмі основні прибутки внаслідок великих обсягів продажів і великої валової маржі. Тобто можемо зробити висновок, що найкращою та найрентабельнішою продукцією для фірми є вафлі, реалізація котрих забезпечує значний дохід і помірні витрати.

Третій продукт шоколад «Мон Амур»

зайняв нішу, що має назву «супутники». Товари не приносять високих прибутків, але і не виробляються у великому обсязі. Керівництво не поспішає знімати з виробництва «безперспективний» з погляду прибутку товар, обмежуючи обсяг його виробництва, або цей товар, незважаючи на свою фінансову уразливість, необхідний фірмі для певних цілей (престиж, реклама, традиції, соціальна значимість). КФ «Лагода» у більшій мірі спеціалізується саме на виробництві печива з різноманітними начинками, в глазурі або без та вафель, тому шоколад природно виступає найменш рентабельним продуктом на даному підприємстві. Тут існує два варіанти пояснення існування даного товару на підприємстві: або фабрика починає розширювати свій асортимент і починає це робити з малих обсягів, або на цей продукт дійсно низький попит, тому випускається він в маленькій кількості, аби не зазнавати значних фінансових втрат.

Таким чином, кондитерська галузь незважаючи на певні проблеми у спаді виробництва та споживанні шоколадних виробів, все ж залишається однією з провідних галузей харчової промисловості в Україні та конкурентоспроможним експортером солодощів за кордон. У 2008 р. експорт кондитерської продукції становив 368,3 тис. т (33 %) на суму 802,5 млн. дол. США. Експорт здійснено до 46 країн світу, у тому числі до ЄС - 12,5 тис. т (3,39 %) , 137,3 тис. т (37,3 %) - до РФ . Значні експортні поставки мали місце до Казахстану - 20,4 %. Далі ідуть Азербайджан - 7,7 %, Грузія - 6,1 %, Молдова - 5,2 %.

У 2009 р. експорт кондитерських виробів з цукру, включаючи білий шоколад без вмісту какао, становив 88,88 тис. т на суму 128,08 млн. дол. США. Основними імпортерами продукції у кількісному вимірі були: РФ - 24,53 %, Казахстан - 17,72 %, Азербайджан - 12,06 % . В цілому на країни СНД припадає 80,68 % от загальних обсягів експорту, на країни Європи - відповідно 7,29 % Азії - 11,48 %.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Аналіз товарних запасів в магазині
Становлення ринкових відносин в Україні характеризується динамічною зміною економічної ситуації, зростаючою невизначеністю розвитку складових господарської системи. Сьогодні мало не всі ...

Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства ТК Домострой
Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та ...

Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
Комерційні організації активно залучають позикові кошти, зокрема використовують кредити банків, товарні кредити, акціонерний капітал. Використання кредитів характерне для підприємств, що ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.