Меню сайту

Загальна характеристика кондитерської галузі України

Кондитерська промисловість

- це важлива галузь народного господарства. Основним напрямком розвитку цієї галузі є необхідність значного зростання якості, біологічної цінності і смакових переваг продуктів харчування, а також покращення їх асортименту. Завжди актуальним є повне забезпечення потреб народного господарства і населення у високоякісній продукції; проведення технічного переозброєння, вдосконалення та інтенсифікація виробництва кондитерської галузі. Кондитерські вироби - харчові продукти високої калорійності і засвоюваності, мають приємний смак, тонкий аромат, привабливий зовнішній вигляд. Тому актуальним питанням на сьогоднішній день є використання натуральної вітчизняної сировини, придбання найсучаснішого обладнання та впровадження найновіших технологій для виробництва продуктів високої якості.

У структурі харчової промисловості галузь кондитерських виробів має значну частку, є розвиненою, динамічно діючою та цілком сформованою. Обсяг виробництва кондитерської промисловості становить 3% ВВП країни. Частка України на світовому ринку (93 млрд USD) досягає 1%. Виробнича потужність галузі становить 1,5 млн т. В галузі налічується близько 800 підприємств. Місткість внутрішнього ринку кондитерських виробів - 1 млн. т на рік, з яких 30% - імпортна продукція. Стабільність української кондитерської галузі в 2008 р. забезпечували: «Рошен» - 21,7%, «КОНТІ» - 13,9%, «АВК» - 11%. Вони здійснювали значні інвестиції у модернізацію технологічних процесів, рекламну та маркетингову політику, логістику, енергоощадні технології та кадри, що дало їм можливість випускати нові види продукції, переважно високого цінового сегмента.

Українські кондитерські підприємства споживають близько 600 тис. т цукру на рік. Національна кондитерська промисловість представлена підприємствами, що входять до системи Державного департаменту продовольства України: ЗАТ «Укркондитер», «Укрпродсоюз», «Укрхліб» і неасоційованими підприємствами приватного сектору. В систему «Укркондитер» входить 28 фабрик, заводи продтоварів, цехи і підприємства громадського харчування. Сумарна виробнича потужність 28 кондитерських фабрик системи ЗАТ «Укркондитер» становить до 3/4 обсягу виробництва кондитерської промисловості України.

Таблиця 1.

Динаміка обсягів виробництва кондитерської продукції в Україні, тис.т

Рік

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Випуск, тис.грн

1111

314

667

756,5

843,6

939,8

998,7

1011,2

1084,4

1115,6

З табл. 1 слідує, що за останні роки спостерігається стабільне зростання обсягів виробництва.

Ринок кондитерської промисловості розвивається завдяки впровадженню нових технологій, сучасного технологічного обладнання, автоматизації виробництва, прогресивних методів управління. За даними Держкомстату України, інвестиції в розвиток підприємств кондитерської промисловості складають щорічно більше 200 млн.грн., всі підприємства галузі є приватними, де активно залучається капітал нерезидентів.

У 2008 р. виробництво кондитерської продукції в Україні здійснювали 28 спеціалізованих підприємств, питома вага яких складає приблизно 60 %, і біля 800 малих і середніх підприємств місцевої харчової промисловості. Асортимент кондитерських виробів охоплює 20 груп солодощів. Споживання кондитерських виробів на душу населення у 2008 р. склало 17,4 кг на рік при нормі 15,4 кг. Тому внутрішній ринок забезпечується цією продукцією повністю.

У 2009 кризовому році більшість підприємств знизили обсяги виробництва. За статистичними даними об'єднання Укркондитер, загальний обсяг випуску продукції на спеціалізованих підприємствах знизився з 669,6 тис. т у 2008 р. до 640,1 тис. т (або на 4,4 %) у 2009 р.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Ціноутворення в умовах перехідної ринкової економіки
Ціноутворення є найважливішим критерієм успіху підприємства і його товару на будь-якому ринку. У своїй роботі я опишу нормативно-параметричні методи розрахунку ціни на товар, приведу приклад комплексн ...

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства
собівартість економічний виробничий Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує істину, що ефективність будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить на ...

Аналіз діяльності ВАТ Люботинський хлібозавод
хлібозавод пшеничний номенклатура Навчально-виробнича практика на харчових підприємствах є основоположною в підготовці висококваліфікованих фахівців, адже це одна з найважливіших програм ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.