Меню сайту

Аналіз динаміки складу та структури активів ПАТ «Полтавакондитер» шляхом загальної оцінки активів підприємства

Для характеристики загальної структури активів використаємо показник співвідношення оборотних і необоротних активів, розрахунок якого показано в таблиці 2.5

Таблиця 2.5 -Аналіз структури активів

Показник

2008

2009

2010

Відхилення 2010 р. до 2008 р. (+, -)

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Необоротні активи

69463,10

40,74

73055,00

39,12

87031,00

41,67

17567,90

125,29

Оборотні активи

101059,30

59,26

113704,00

60,88

121803,00

58,33

20743,70

120,53

Разом

170522,40

100,00

186759,00

100,00

208834,00

100,00

38311,60

122,47

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

1,455

х

1,56

х

1,400

х

-0,055

х

Аналіз таблиці показав,що велику питому вагу у структурі мають оборотні активи, що протягом аналізованого періоду коливалися на рівні, наближеному до 60 %. Зауважимо, що протягом аналізованого періоду загальний обсяг оборотних та необоротних активів зріс на 38311,6 тис. грн.,що у відсотковому співвідношенні становить 22,47 %. Зростання було спричинене збільшенням як показника оборотних активів так і необоротних. У ході аналізу з’ясовуємо, що на збільшення оборотних активів у 2010 році було спрямовано 54,14 % приросту джерел коштів підприємства, що призвело до зниження на 0,055 пункту коефіцієнта співвідношення оборотних та необоротних активів. Зауважимо, що дані зміни не мали чітко визначеного характеру.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Господарська діяльність ВАТ Київський завод безалкогольних напоїв Росинка
Метою виробничої практики є ознайомитися із господарською діяльністю ВАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають. ...

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клім ...

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.