Меню сайту

Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України

Проте варто ще раз зауважити, що вітчизняна законодавча база має принаймні два основних недоліки: по-перше, нестабільність і ненадійність, по-друге, відсутність комплексності і наявність суперечностей у законодавчих актах. Нестабільність зумовлює неможливість спрогнозувати виробничо-господарську і фінансову діяльність об’єктів інвестування, тому стабільна нормативна база для іноземного інвестора є важливішою ніж пільги.

Держава має різні важелі для сприяння залученню іноземного капіталу. Найважливішими з них є:

) Інформаційне забезпечення;

2) Надання податкових пільг;

) Надання митних пільг;

) Державні гарантії (неможливість примусового вилучення іноземного капіталу);

) Використання фінансового механізму.

Система податкових і митних пільг передбачає податкові канікули, зниження ставок оподаткування в разі реінвестування отриманого прибутку чи інвестування у певні регіони й галузі, захист від подвійного оподаткування, а також звільнення від митних зборів на імпорт новітніх машин та обладнання, технологій, ноу-хау, експорту продукції власного виробництва для покриття валютних витрат або зменшення цих зборів. Інформаційне забезпечення й центри допомоги іноземним бізнесменам мають інформувати інвесторів про різні проекти й умови їх здійснення за кордоном, систему оподаткування, адміністративно - правові процедури господарської діяльності тощо.

Підприємці США вважають, що інвестиції у країни з високим рівнем політичних, географічних, валютних, фінансових, інвестиційних і інфляційних ризиків повинні мати мінімальну норму прибутку - щонайменше 25 %. В Україні ця норма майже вдвічі нижча, до того ж, має великий термін окупності капіталу. За оцінками західних дослідників, норма прибутку на капітал, вкладений, наприклад, у будівництво заводу, у Західній Європі становить 38,6 %, термін окупності - 6 років, в Україні ці показники дорівнюють відповідно 21% і 11 років.

За оцінками провідних спеціалістів Європи, підприємницький ризик інвестицій в Україну становить 80%. Саме він зумовлює незначний потік прямих інвестицій Згідно з розрахунками у світовому потоці прямих інвестицій на економіку України припадає близько 1 %, або в середньому близько 5 дол. США на одну особу населення

Крім того, існують інші негативні моменти:

) процесі приватизації;

) насамперед це бюрократичні перешкоди й легітимна невизначеність у відсутність реальної приватизації та закону про приватизацію землі;

) обмін на внутрішньому ринку грошових одиниць західних країн;

) відсутність правового забезпечення кредитування, страхування, валютного обігу;

Для України важливим є впровадження ефективності стратегії залучення та використання прямих іноземних інвестицій, при чому обов’язкової диверсифікації вимагає формування привабливого інвестиційного середовища з урахуванням специфіки регіонів. До числа пріоритетних напрямків іноземного інвестування слід віднести створення в Україні сучасної інфраструктури: телекомунікації, ділову інфраструктур, транспорт, технічно оснащене складське господарство. Особливу роль в активізації інвестиційної діяльності повинно мати страхування інвестицій від некомерційних ризиків.

Незважаючи на проблеми сповільнення інвестиційної активності у світі (за даними UNCTAD протягом останніх 5 років глобальні обсяги прямих іноземних інвестицій зменшились у тричі), увага до центральноєвропейських та східноєвропейських країн залишається незмінною. Щорічні обсяги іноземних інвестицій у цей регіон залишаються стабільними на рівні 27-30 млрд. дол. Водночас Європейський Союз послідовно поширюється на Схід. Західноєвропейські інвестори шукають місце для розміщення нового виробництва та базу для експансії на динамічні ринки Східної Європи, підприємці з країн СНД прагнуть виходу на європейський та світовий ринки.

Для стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій та усунення негативних тенденцій в економіці України доцільно здійснити ряд заходів, спираючись на принципи:

· стабільності основних законодавчих актів щодо умов іноземного інвестування;

· диференційованого підходу до податкових та інших пільг для іноземних інвесторів з урахування обсягів і форм інвестування, а також пріоритетних напрямів розвитку економіки України;

· надійності, доступності та оперативності організаційного та інформаційного забезпечення іноземних інвестицій тощо.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Державне регулювання ринкової економіки
Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики держ ...

Державна інвестиційно-інноваційна політика
інноваційний політика україна економіка В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого ...

Экономическая сущность лизинга
Перехід до ринкової системи господарських відносин звалив на на­ших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва людей масу нових термінів, понять, підходів до ведення справ, давно вже ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.