Меню сайту

Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України

Аналіз розвитку інвестиційної діяльності за останні роки показує її деяку позитивну динаміку, розширення масштабів, видів і сфер. Зростання інвестицій в економіку України спостерігається з 2006 р. - 21,2 млрд. дол. США. Це на 29,3 % перевищує обсяг надходжень у 2005 р. У 2007 р. цей показник склав майже 29,5 млрд. дол. США, у 2008 р. - 35,7 млрд. дол. США.

На сучасному етапі потребу у реконструкції та модернізації за участю іноземного капіталу має все агропромислове господарство України. Доцільним є переведення його на сучасну технологічну базу, з використанням науково-технічного та виробничого потенціалу оборонних галузей, що підлягають конверсії. Необхідно підвищити продуктивність праці та знизити витрати, забезпечити глибшу та більш комплексну переробку первинної сировини з метою значного збільшення виходу кінцевої продукції та підвищення їх споживчих якостей, отримання значного економічного ефекту при незначному ризику для іноземних інвесторів. Однак, варто зазначити, що цілі інвесторів, які з’являються на вітчизняному ринку, входять у суперечність із внутрішньою економічною програмою розвитку.

Так, у структурі господарства їх, насамперед, цікавлять сировина, метал, вугілля, продукти хімічної промисловості тощо. Інакше кажучи, увагу іноземців привертає можливість спрощеного, дешевого доступу до українських сировинних ринків, науково-технічної бази і кваліфікованої робочої сили. Обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.01.2011р. наведено у таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Прямі іноземні інвестиції в Україну

 

Обсяги прямих інвестицій на 01.01.2011р. (млн. дол. США) 2)

У % до підсумку

Усього

44708,0

100,0

у тому числі

Кіпр

9914,6

22,2

Німеччина

7076,9

15,8

Нідерланди

4707,8

10,5

Російська Федерація

3402,8

7,6

Австрія

2658,2

5,9

Франція

2367,1

5,3

Сполучене Королівство

2298,8

5,1

Швеція

1729,9

3,9

Вiрґiнськi Острови, Британські

1460,8

3,3

Сполучені Штати Америки

1192,4

2,7

Італія

982,4

2,2

Польща

935,8

2,1

Швейцарія

859,4

1,9

Інші країни

5121,1

11,5

Географічна структура іноземних інвестицій є суттєвою проблемою, про що наочно свідчить наявність серед головних інвесторів Кіпру та Віргінських островів - офшорних зон, з яких не стільки надходять дійсно іноземні інвестиції, скільки повертається нелегально "виведений" український капітал (що само по собі не погано, але відображає зовсім інші процеси). Світовий банк прогнозував приплив іноземних інвестицій в Україну. В Україні існує довгострокова перспектива. Цьому сприяє її величезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована й водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, великі природні ресурси та наявність інфраструктури. Розглянемо інвестиційну привабливість України на рівні її регіонів таблиця 2.2.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства
Вихідні дані для курсового проекту Виконання курсового проекту . Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового рок ...

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Аналіз діяльності компанії Фенікс
При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.