Меню сайту

Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України

Враховуючи стан економічного потенціалу й обмежені внутрішні інвестиційні можливості впродовж всього періоду трансформації економіки, українська держава намагається створити сприятливі рамкові умови для розвитку інвестиційної сфери. Здійснено перехід до управління інвестиціями на базі ринкових відносин.

Формування конкурентоспроможності економічної структури суспільства залежить від узгодження з іншими напрямами ринкової трансформації, насамперед реструктуризації виробництва, що сприяє підвищенню його ефективності. Ця проблема є особливо актуальною для країн з перехідною економікою. Залучення іноземних інвестицій є важливою складовою частиною сучасної стратегії економічного розвитку України. У зв’язку з цим необхідно вивчати теорію і досліджувати практику залучення іноземних інвестицій у національну економіку, визначити шляхи підвищення ефективності їх використання.

Інвестиційні процеси в Україні є справою державної ваги і мають суттєвий вплив на розвиток ринкових відносин.

Прямі інвестиції забезпечують ефективну інтеграцію національної економіки у світову завдяки виробничій і науково-технічній кооперації, слугують джерелом капіталовкладень у формі сучасних засобів виробництва. Іноземний капітал сьогодні особливо необхідний у тих сферах економіки, активізація яких допоможе вивести її з кризового стану.

Доцільно зазначити, що для України як держави з перехідною економікою необхідно розглядати залучення іноземних інвестицій у контексті структурних змін та економічного зростання. Пріоритетними завданнями, які необхідно вирішувати за участю прямих інвестицій, є: структурна реформа економіки, технологічне оновлення виробництва, виробництво товарів широкого вжитку, подолання залежності країни від імпорту.

Переваги залучення іноземного капіталу в економіку України:

) створення стратегічних альянсів між українськими та зарубіжними підприємствами;

2) використання зарубіжного організаційного і управлінського досвіду;

) збільшення обсягів капітальних вкладень;

) впровадження сучасних технологій;

) стимулювання розвитку експортного потенціалу;

) підвищення рівня зайнятості та кваліфікації робочої сили;

) прискорення темпів структурної перебудови економіки;

) підвищення ступені адаптації суб’єктів господарювання до умов конкурентного середовища.

Недоліки залучення іноземного капіталу в економіку України:

) збільшення залежності країни від іноземного капіталу;

2) трансферт частини прибутків за кордон;

) жорстка експлуатація вітчизняних сирових ресурсів.

При незначному загальному зростанні обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2005-2009 рр. темпи їхнього зростання суттєво уповільнились і 2008 році становили 120,9 %, що на 15,8% нижче ніж у 2007 році, за дев’ять місяців 2009р. в Україну інвестовано 38591,6 млн. дол. Загальне зниження темпів зростання обумовлено нестабільною економічною і політичною ситуацією в країні. Зростанням інфляції, скорочення обсягів виробництва, зниження обсягів експорту-імпорту товарів і послуг, що негативно впливало на інвестиційний клімат країни.

Україна не здобула серйозних досягнень у забезпеченні національної конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. Згідно з оцінкою Всесвітнього економічного форуму, що міститься в "Глобальному звіті про конкурентоспроможність 2007-2008", рейтинг глобальної конкурентоспроможності України в 2007 році знизився з 69-ї до 73-ї позиції. Індекс глобальної конкурентоспроможності оцінює 132 країну за дев’ятьма критеріями що охоплюють понад 100 індикаторів продуктивності та ефективності економік. Ураховують ступінь розвитку таких економічних параметрів, інституції, інфраструктура, макроекономіка, охорона здоров’я, освіта, ефективність ринків, технологічне оснащення, бізнесове середовище та інноваційна сфера. У даному контексті Україні бракує й системних реформ, що також впливає на низькі оцінки. Європейські країни - лідери рейтингу не тільки мають у середньому нижчий рівень державного боргу порівняно з іншими європейськими країнами, але й досягли бюджетного профіциту, проводячи активну соціальну політику. Порівняння між Україною та її сусідами дає можливість зрозуміти важливу роль членства в ЄС у розвитку конкурентоспроможності, при чому не обов’язково позитивну. Наприклад, Польща у 2007 році перемістилася з 48-ї позиції на 51-шу, а Румунія посіла останнє для країн ЄС місце - 74-те. Інші країни, наприклад Туреччина, виграли від надання статусу кандидата у Євросоюз, про що свідчить її переміщення на сім позицій угору в рейтингу.

Падіння рейтингу України пов’язане, крім іншого, з низькою продуктивністю національної економіки, хоча і констатується зростання ВВП. Треба зауважити, що даний рейтинг складається, перш за все, для урядів країн, а не для приватних інвесторів, тому більше впливає на оцінку політиків, а не на мотивацію або рішення приватного бізнесу.

Для України було виділено (зі 130 країн) як конкурентні переваги, так і бар’єри. До переваг віднесено гідну вищу освіту, тобто університети, розмір державного боргу, вартість робочої сили, залізнична мережа, інноваційний потенціал, якість математичної освіти. Лімітуючи фактори склали: торговельні бар’єри, інвестиційне законодавство, прозорість державної політики, надійність банківської системи, стандарти аудиту і звітності, митні процедури, права власності, якість автомобільних доріг, авіатранспортна інфраструктура. Таким чином, регулювання умов ведення бізнесу В Україні залишається незадовільним. Наприклад, для отримання всіх дозволів на будівництво потрібно пройти 50 окремих етапів, що може затягнутися на 750 днів, а реєстрація прав власності у 2006 році передбачала виконання десяти процедур, на які в середньому витрачалося 93 дні.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Інфляційні процеси в економіці України
Інфляція є одним із найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності. У світі немає країни, яка б у другій половині XX ст. тією чи іншою мірою не зазнала б втрат від інфляції. Особливо ...

Аналіз господарської діяльності підприємства з виробництва харчових продуктів ТОВ ККС
Товариство з обмеженою відповідальністю "ККС" Товариство розташоване за адресою: 25014, м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 28А Місце виробництва: 25005, м. Кіровоград, вул.. ...

Газова промисловість Росії
У період ринкових реформ галузі паливно-енергетичного комплексу Росії удосконалювалися структурні та управлінські. На відміну від нафтової промисловості, де за період соціально-економіч ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.