Меню сайту

Інвестиційна програма туристичного підприємства

Коефіцієнт ефективності інвестицій (ARR) або (КЕІ) - це відношення середньорічного чистого прибутку інвестиційного проекту до середньорічного обсягу інвестицій:

ARR = -Р / -ІС*100% (10)

Отже, ми розглянули основні показники ефективності інвестиційних проектів туристичних підприємств.

Завдання 1

Визначте при якій кількості реалізованих путівок на рік є доцільним створення туристичної фірми, використовуючи наступні дані:

Витрати на створення фірми - 100000 грн.

Умовно-постійні витрати туристичної фірми, необхідні для надання туристичних послуг - 50000 грн. на рік.

Прямі умовно-змінні добові витрати на обслуговування одного туриста - 180 грн.

Середня ціна реалізації однієї путівки строком на 10 діб - 2500 грн.

Розв’язок

Використаємо формулу точки беззбитковості:

Тбеззб = Постійні витрати / (Ціна реалізації однієї путівки - Прямі умовно-змінні витрати на обслуговування одного туриста)

Прямі умовно-змінні витрати на обслуговування одного туриста по одній путівці становитимуть:

Взм = 180 * 10 = 1800 грн.

Таким чином:

Тбеззб = 50 000 / (2500 - 1800) = 71 путівка

Таким чином, при реалізації 71 путівки на рік туристична фірма не буде отримувати ні збитків, ні прибутків.

Але, якщо врахувати 100000 грн. інвестицій, то, щоб окупити їх в перший же рік, фірмі необхідно реалізувати: 150 000 / (2500 - 1800) = 214 путівок.

Тестове завдання

Графік пропозиції турів побудовано за умови: QS= 10 + 0.1p. Якою повинна бути ціна іноземного туру, щоб забезпечити пропозицію на рівні 50 турів:

200 у.о.

300 у.о.

400 у.о.

2. Найбільший особистий підприємницький ризик в туризмі характерний для учасників:

повного товариства

змішаного (командитного товариства)

товариства з додатковою відповідальністю

товариства з обмеженою відповідальністю

3. Закон туристської пропозиції означає що:

Кількість пропонованих турів збільшується з підвищенням ціни на тур та зменшується з її зниженням

Кількість пропонованих турів зменшується з підвищенням ціни і збільшується з її зниженням

Кількість пропонованих турів змінюється прямо пропорційно до зміни ціни на тур.

Еластичність туристської пропозиції за ціною, означає:

Швидкість реагування туристської пропозиції на зміну ціни

Можливості виробників туристського продукту змінити обсяг пропозиції за допомогою зміни ціни

Ступінь зміни обсягу пропозиції туристського продукту залежно від зміни ціни.

5. Знайдіть вірне визначення економічної сутності туристичного ринку послуг:

Це певна територія, на якій регулярно здійснюється обмін послуг туристичного попиту

Це спосіб узгодження дій економічних суб’єктів певної території на основі цінової системи та конкуренції в сфері виробництва і реалізації туристичних послуг

Це обсяг діяльності економічних суб’єктів певної території в умовах товарної форми виробництва туристичних послуг.

6. Яким чином вплине мода на тур (зростання популярності туру) та відповідного підвищення ціни туру на величину його рівноважного обсягу?

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ Бердичівський пивоварний завод)
інвестиційний менеджмент управління На сьогоднішній день в країні продовжує панувати кризова ситуація, яка негативно впливає на діяльність промислових підприємств - призводить до зменшенн ...

Вугільна промисловість України
Вугільна промисловість України є однією із складових її енергетичної безпеки, має глибокі традиції і розвинуту інфраструктуру вуглевидобутку та вуглепереробки. Значні запаси сировини заб ...

Аналіз власного капіталу в СВК Лиманський Очаківського району
Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.