Меню сайту

Розрахунок очікуваного прибутку по роках інвестиційного циклу

інвестиція курсовий економічний фінансування

Після закінчення будівництва та введення в дію виробничих потужностей підприємство поступово нарощує обсяг виробництва. В таблиці Д.3 наведені проценти використання проектної потужності по роках експлуатації підприємства.

В таблицях 15, 16 наведений приклад розрахунку прогнозних фінансових показників, який ґрунтується на використанні попередніх розрахунків та даних табл. Д.3.

В прикладі проектний обсяг виробництва у вартісних вимірниках становить 19650 тис. грн. (табл. 12 п. 1б). Обсяг виробництва (в% до потужності) по роках с початку будівництва приймається (згідно табл. Д.3):

Роки

1

2

3

4-7

8

9

%

-

60

90

100

100

90

Таблиця 15. Розрахунок амортизаційних відрахувань по роках реалізації проекту (тис. грн.)

Групи основних фондів та показники

Норма амортизації%

Роки

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Будівлі та споруди

8

Амортизаційні відрахування Залишкова вартість

 

7176

574 6602

528 6074

486 5588

447 5141

411 4730

378 4351

348 4003

320 3683

2.ЕОМта ін. оф. обладнання Амортизаційні відрахування Залишкова вартість

60 40

 

49

29 19

12 8

5 3

2 1

1 0

0 0

0 0

0 0

   

58

24 36

14 21

9 13

5 8

3 5

2 3

1 2

1 1

3. Автотранспорт, оф. меблі Амортизаційні відрахування залишкова вартість

40

59

               

4. Інші основні фонди амортизаційні відрахування залишкова вартість

24

5400

1296 4104

985 3119

749 2370

569 1802

432 1369

329 1041

250 791

190 601

Разом амортизаційні відрахування

1923

1539

1248

1023

847

709

599

511

залишкова вартість

12684

10761

9222

7974

6951

6104

5395

4796

4285

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Форми і системи оплати праці на підприємстві
Темою курсової роботи є заробітна плата: її сутність, форми і методи оплати праці на підприємстві. Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що сучасна економічна ситуація в Ук ...

Боргова безпека методологія оцінки та механізми забезпечення
Боргова безпека підприємства є однією з найважливіших складових фінансової безпеки, проблема якої стала найбільш актуальною в період світової фінансової кризи 2008-2010 рр. За цих обста ...

Економічна діяльність
Економічна діяльність, як центральний і визначальний елемент економічної культури Економічній культурі характерна кожному з елементів економічної системи, усім видам, способам і ф ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.