Меню сайту

Розрахунок собівартості складання елементів конструкції машини

Перелік елементів конструкції нової машини наведений у завданні та у таблиці 1.2, в якій містяться дані для розрахунку витрат на матеріали і оплату праці.

Таблиця 1.2 - Трудомісткість і використання матеріалів за елементами конструкції нової машини

Елемент конструкції

Трудомісткість виготовлення, нормо-години

Норма відходів, %

1 Зварювальні конструкції 2 Деталі, що підлягають механічній обробці 3 Вузли електроприводу та автоматизації 4 Вузли гідроприводу 5 Інші вузли

100 250 520 540 180

15 25 12 20 15

Розрахунок величини витрат по кожній статті проводиться тими ж методами, що і в підрозділі 1.1.

Витрати на матеріали розраховуються за формулою 1.1 Для спрощення розрахунків використовуються ті ж ціни на матеріали та відходи.

Витрати на матеріали

Зварюв. грн

Мех. грн

Ел. грн

Гідр. грн

Інші грн

Враховуючи відсоток транспортно-заготівельних витрат витрати будуть складати:

Зварюв. грн

Мех. грн

Ел. грн

Гідр. грн

Інші грн

Основна і додаткова ЗП робітників

Зварюв. грн грн

Мех. грн грн

Ел. грн грн

Гідр. грн грн

Інші грн грн

Відрахування на соціальні заходи

Зварюв. грн

Мех. грн

Ел. грн

Гідр. грн

Інші грн

Загальновиробничі витрати

Зварюв. грн

Мех. грн

Ел. грн

Гідр. грн

Інші грн

За даними розрахунків складається таблиця розрахункової виробничої собівартості елементів конструкції нового обладнання (таблиця 1.3).

Таблиця 1.3 - Розрахункова виробнича собівартість елементів конструкції нової машини

Стаття калькуляції

Сума витрат за елементами, грн

Зварювальні конструкції

Деталі, що підлягають механічній обробці

Вузли електроприводу та автоматики

Вузли гідропри- Воду

Інші вузли

Матеріали (з урахуванням транспортно-заготівельних витрат) Основна зарплата основних робітників Додаткова зарплата Відрахування на соціальні заходи Загальновиробничі витрати

7595,3 433 86,6 205,2 307,43

4219,6 1082,5 216,5 513,1 768,6

1327,7 2251,6 450,3 1067,3 1598,6

2291,87 2338,2 467,6 1108,3 1660,1

2972,1 779,4 155,9 369,4 553,4

Собівартість елементів нової машини

8627,5

6800,3

6695,5

7866,1

4830,2

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

АПК в сучасних умовах господарювання
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Діагностика відновлення основних фондів підприємства
Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та вдосконалення осно ...

Державне регулювання підприємництва
Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики, спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між ре ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.