Меню сайту

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів ТОВ «Гіпрон»

Загалом можна сказати, що відображається динаміка до зменшення матеріальних витрат у 2011 році на 50,3 тис. грн. (7,8 %). У цьому випадку збільшення матеріальних витрат було викликане збільшенням витрат на сировину і матеріали, паливо необхідних для здійснення виробничого процесу [27].

Матеріаловіддача розраховується як відношення обсягу виконаних робіт (наданих послуг) до матеріальних витрат:

М в=Овп / Мвитр.

Матеріалозабезпеченість працюючих обчислюється як відношення матеріальних витрат до чисельності працюючих:

М з=Мвитр. / Ч

Дані показники розрахуємо у Таблиці 2.5

Таблиця 2.5 Аналіз використання виробничих запасів ТОВ «Гіпрон» (тис. грн.)

Показники

2010 рік

2011 рік

1. Вартість придбаних виробничих запасів (матеріальні витрати), тис. грн.

4,6

4,3

2. Обсяг придбаних товарів (робіт, послуг), тис. грн.

235,9

54,6

3.Чисельність працюючих, осіб

32

34

4.Матеріаловіддача, грн./грн.

51,3

12,7

5.Матеріалозабезпеченість працюючих, грн./особу

0,14

0,13

Отже, проаналізувавши дані таблиці можна сказати, що матеріаловіддача у звітному році порівняно з минулим зменшилася на 38,6 грн/грн.

Матеріаловіддача показує, який обсяг виготовленої продукції потрібен для 1 гривні вартості виконання виробничих запасів тобто 1 гривні матеріальних витрат.

Матеріалозабезпеченість працюючих у 2010 році складала 0,14 грн/особу, а у 2011 році зменшилась 0,13 грн. [27].

Матеріалозабезпеченість показує, яка вартість використання виробничих запасів тобто матеріальних витрат потрібна на 1 працюючого.

Так, ефективність виробництва в значній мірі залежить від управління матеріальними ресурсами - планування, нормування, забезпеченості тавикористання, а також організації їх зберігання.

Це обумовлено такими факторами значущості матеріальних ресурсів у виробництві:

витрати на матеріальні ресурси - основна частина собівартості продукції;

виробничі запаси складаються з основної суми власних оборотних коштів, тому прискорення їх оборотності - великий резерв підвищення ефективності;

правильна організація управління матеріальними ресурсами - умова ритмічності виробництва;

жорсткість нормування споживання матеріальних ресурсів та лімітування вимагають посилення режиму економії.

Тому дуже важливо в умовах ринку визначити оптимальну величину цих витрат, яка забезпечувала б ефективне функціонування виробництва при мінімальному обсязі витрат на його матеріально-технічне забезпечення.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Іноземний капітал в економіці України стан, проблеми і перспективи
Актуальність теми. Україна як молода незалежна, суверенна держава не має достатнього досвіду налагодження економічних зв'язків з іншими країнами світу. Світові економічні зв'язки нам пот ...

Економічні теорії та базисні інститути національної економіки
У будь-якій країні з ринковою економікою ефективно працююче інституційне середовище є необхідною базовою умовою для забезпечення сталої динаміки економічного зростання. Національна екон ...

Форми та системи оплати праці
Наймана праця є одним із важливих елементів ринкової системи господарювання. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.