Меню сайту

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів ТОВ «Гіпрон»

Будь-яке господарське рішення оцінюється за його кінцевими результатами, тобто прибутком. Одним з головних факторів, що впливає на величину прибутку, є рівень матеріальних запасів. Виручка від реалізації та прибуток з’являться лише тоді, коли предмети праці, використані в процесі виробництва, перенесуть свою вартість на вартість виготовленого продукту та знайдуть кінцевого споживача. Тому стабільна забезпеченість матеріальними ресурсами є необхідною умовою функціонування та розвитку будь-якого підприємства.

Цілі аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів полягають в одержанні найбільш інформативних ключових параметрів, які дають об’єктивну й точну оцінку наявності в підприємства різних видів матеріальних ресурсів з погляду забезпечення його конкурентоспроможності, уможливлюють оцінку ефективності управлінських рішень щодо формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси, виявлення резервів підвищення ефективності використання ресурсів, розробку заходів для їх мобілізації.

Створення та зберігання запасів пов'язане з великими витратами, щорічна сума цих витрат, за оцінками зарубіжної статистики, звичайно перевищує четверту частину вартості самих запасів.

Витрати на створення та зберігання запасів залежать від величини виробничого запасу, страхування вартості утримання складів, витрат, пов'язаних із втратами (псування, старіння та ін.) та інших.

Важливим є також транспортний фактор, що в ряді випадків грає більш важливе значення, ніж ціна ресурсу. Адже може скластися таке становище, коли заявлена постачальником висока ціна при перевезення в 10 км виявиться вигіднішим низької ціни, названої постачальником, що знаходиться за 200 км.

Розглянемо склад виробничих запасів (Таблиця 2.4).

Таблиця 2.4 Аналіз складу виробничих запасів ТОВ «Гіпрон» (тис. грн.)

Показники

2010 рік

2011 рік

Відхилення

За сумою, +,-

Темп росту, %

1. Запаси, всього

637,7

688,0

50,3

7,8

1.1. Виробничі запаси

13,3

9,0

- 4,3

- 32,3

у % до запасів

2,0

1,3

- 0,7

1.2. Товари

624,4

679,0

54,6

8,7

у % до запасів

98,0

98,7

0,7

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності
Договір є одним з основних видів зобов’язань по передачі товару, продукції чи наданні послуг в власність та розпорядження. Історія правового регулювання договору нараховує майже 4 тисяч ...

Українсько-німецьке спільне підприємство Електронтранс
Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» створене у 2011 році ПАТ «Концерн-Електрон», компанією «Транс-Тек» (Німеччина) і ТзОВ «Автотехнопроект» (м. Львів) з метою вироб ...

Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
В економічній системі розвинутих країн світу оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, економіка цих країн ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.