Меню сайту

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів ТОВ «Гіпрон»

Будь-яке господарське рішення оцінюється за його кінцевими результатами, тобто прибутком. Одним з головних факторів, що впливає на величину прибутку, є рівень матеріальних запасів. Виручка від реалізації та прибуток з’являться лише тоді, коли предмети праці, використані в процесі виробництва, перенесуть свою вартість на вартість виготовленого продукту та знайдуть кінцевого споживача. Тому стабільна забезпеченість матеріальними ресурсами є необхідною умовою функціонування та розвитку будь-якого підприємства.

Цілі аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів полягають в одержанні найбільш інформативних ключових параметрів, які дають об’єктивну й точну оцінку наявності в підприємства різних видів матеріальних ресурсів з погляду забезпечення його конкурентоспроможності, уможливлюють оцінку ефективності управлінських рішень щодо формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси, виявлення резервів підвищення ефективності використання ресурсів, розробку заходів для їх мобілізації.

Створення та зберігання запасів пов'язане з великими витратами, щорічна сума цих витрат, за оцінками зарубіжної статистики, звичайно перевищує четверту частину вартості самих запасів.

Витрати на створення та зберігання запасів залежать від величини виробничого запасу, страхування вартості утримання складів, витрат, пов'язаних із втратами (псування, старіння та ін.) та інших.

Важливим є також транспортний фактор, що в ряді випадків грає більш важливе значення, ніж ціна ресурсу. Адже може скластися таке становище, коли заявлена постачальником висока ціна при перевезення в 10 км виявиться вигіднішим низької ціни, названої постачальником, що знаходиться за 200 км.

Розглянемо склад виробничих запасів (Таблиця 2.4).

Таблиця 2.4 Аналіз складу виробничих запасів ТОВ «Гіпрон» (тис. грн.)

Показники

2010 рік

2011 рік

Відхилення

За сумою, +,-

Темп росту, %

1. Запаси, всього

637,7

688,0

50,3

7,8

1.1. Виробничі запаси

13,3

9,0

- 4,3

- 32,3

у % до запасів

2,0

1,3

- 0,7

1.2. Товари

624,4

679,0

54,6

8,7

у % до запасів

98,0

98,7

0,7

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Еволюція золота та його роль в сучасних умовах
Якщо на перших етапах розвитку товарного виробництва гроші існували як товар - загальний еквівалент, то гроші і зараз продовжують виконувати функцію загального еквівалента, хоч зі зміною ...

Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
У світовій системі економіки чималу роль грають колишні соціалістичні країни. До цієї групи відносяться країни, у яких довгий час існував соціалістичний режим. Розглянемо основні тенд ...

Україна у вимірі індексу людського розвитку (1998-2009 рр)
Сьогодні в період трансформаційних змін соціальної та економічної системи України та багатьох країн світу однією з найважливіших проблем суспільства є не лише збереження, а й примноженн ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.