Меню сайту

Аналіз фінансового стану підприємства

Досліджуючи показники ділової активності підприємства ТОВ «Гіпрон» за період 2009-2011 рр. слід відмітити зниження значення більшості показників. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів визначає скільки оборотів можуть зробити оборотні засоби за певний рахунковий період часу і показує кількість продукції, що припадає 1 грн. вартості оборотності засобів.

Таким чином на даному підприємстві на 1 грн. оборотних засобів у 2009 році вироблялося 7,1144 грн. продукції, а уже у 2011 році даний показник знижується до рівня 6,7093 грн. [27].

Негативним фактором є зниження швидкості обертання основних засобів, що свідчить збільшення тривалості обороту оборотних засобів на 3,0975 днів.

Також відбувається зниження показника коефіцієнту оборотності виробничих запасів із 23,0753 пункти до рівня 14,6279 пункти, це свідчить про збільшення обсягів виробничих запасів підприємства ТОВ «Гіпрон» за період 2009-2011 рр., відповідно показник знизився на 8,4474 пункти.

Зменшується тривалість обороту виробничих запасів до позначки 24,95 днів - це повний період 1 обороту виробничих запасів підприємства у 2011 році. Позитивним фактором є підвищення швидкості погашення дебіторської заборгованості, яка виникає в процесі господарської діяльності. Так даний показник знизився із 31,317 дня до 26,33 днів при цьому відхилення складає 4,9865 днів. При цьому коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості збільшується на 2,2072 пункти із показника 11,655 пункти до рівня 13,8623 пункти у звітному 2011 році [27].

За аналізований період відбувається зростання коефіцієнту оборотності кредиторської заборгованості на 0,43, при цьому зростання відбувається із показника 0,5895 до рівня 1,0195 пункти. Термін погашення кредиторської заборгованості зменшується із 619,1377 дні до 358,0118 дня. Віддача власного капіталу в звітному періоді збільшується на 89,3646 пункти, а віддача активів знижується на 0,3827 пункти, відповідний показник знижується із значення 6,17 пункти до рівня 5,7872 пункти.

Аналізуючи основні показники використання основних виробничих засобів підприємства ТОВ «Гіпрон» за період 2009-2011 рр. слід відмітити зниження фондовіддачі ОВФ підприємства, при цьому даний показник за аналізований період знижується із 48,0624 до 42,4641, абсолютне відхилення складає 5,5983 пункти [27]. Даний показник свідчить про зниження використання основних засобів і відповідно знижується і обсяги виробництва та реалізації продукції підприємства. Аналогічно відбувається зниження показника фондовіддачі необоротних активів із 46,5963 до 42,1088, відхилення складає 2,872 пункти. Наступним етапом стане дослідження показників рентабельності діяльності та продукції підприємства ТОВ «Гіпрон» за період 2009-2011 рр. (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4 Показники рентабельності (прибутковості) підприємства ТОВ «Гіпрон» за період 2009-2011 рр.

Назва

Зміст

Роки

Відхилення (+;-)

2009

2010

2011

2010/2009

2011/2010

2011/2009

1.Рентабельність продукції, %

Прибуток від операційної діяльності / собівартість реалізованої продукції *100

3,94

1,75

0,24

-2,19

-1,51

-3,70

2.Рентабельність продаж, %

Чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації * 100

3,25

1,44

0,19

-1,81

-1,25

-3,06

3.Рентабельність власного капіталу, %

Чистий прибуток / власний капітал 8 *100

77,10

26,24

21,35

-50,86

-4,89

-55,75

4.Рентабельність загальна (активів), %

Чистий прибуток / Середня вартість активів * 100

20,06

8,36

1,09

-11,7

-7,27

-18,97

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Аналіз ПРП Луганської області
У останні десятиріччя під дією антропогенного фактора в Україні різко погіршився стан навколишнього природного середовища. Гостро постали такі екологічні проблеми як, погіршення якості ...

Загальна характеристика системи менеджменту підприємства
Формування ринкової економіки здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні різних форм власності та способів господарювання. Адміні ...

Загальна характеристика господарської діяльності ДП Тростянецьводоканал
Актуальність дипломної роботи полягає у орієнтації на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваю ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.