Меню сайту

Аналіз фінансового стану підприємства

Першочерговим етапом аналізу фінансового стану стане дослідження показників ліквідності та платоспроможності підприємства ТОВ «Гіпрон» за період 2009-2011 рр. (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 Показники ліквідності та платоспроможності підприємства ТОВ «Гіпрон» за період 2009-2011 рр.

Назва

Зміст

Алгоритм розрахунку на основі звітності

Рекомендований норматив

Роки

Відхилення (+;-)

2009

2010

2011

2010/ 2009

2011/ 2010

2011/ 2009

Коефіцієнт абсолютної (грошової)ліквідності

(грошові кошти та їх еквіваленти (ГК)+поточні фінансові інвестиції (ФІ))/поточні зобов’язання

(Р230ф1+р240ф1+р220ф1)/ 1Пр(р620ф1)

0,2:0,3

0,0998

0,0694

0,0000

-0,0304

-0,0694

-0,0998

2.Коефіцієнт розрахункової (поточної) ліквідності

(грошові кошти +фінансові інвестиції +дебіторська заборгованість)/поточні зобов’язання

(р230ф1+р240ф1+р220ф1+ р160ф1) /р620ф1

1,0

0,7157

0,7877

0,5969

0,072

-0,1908

-0,1188

3.Коефіцієнт покриття заборгованості

(оборотні активи-виробничі запаси - НЗВ) /поточні зобов’язання

(р260ф1-р100ф1-р110ф1-р120ф1) /р620ф1

0,8

0,9820

1,1687

1,1680

0,1867

-0,0007

0,186

4. Коефіцієнт покриття заборгованості (загальний)

(оборотні активи +витрати майбутніх періодів)/поточні зобов’язання

(р260ф1+р270ф1) /р620ф1

2,0

0,9882

1,1771

1,1812

0,1889

0,0041

0,193

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує частину короткострокової заборгованості, яку підприємство має можливість погасити негайно. Є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Державне регулювання зайнятості
Терно́пільська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. В історичному відношенні охоплює східну частину Галичини, частину Західного ...

Види ринку
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаєм ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.