Меню сайту

Аналіз ефективності використання основних засобів

Основні засоби діляться на виробничі та невиробничі. Виробничі основні засоби - матеріальні активи тривалого використання, які беруть участь у виробничому процесі.

Невиробничі основні засоби - перебувають на балансі підприємства, проте не беруть участь в процесі виробництва, відтворюються тільки за рахунок чистого прибутку підприємства.

Аналіз наявності, складу, структури та руху основних засобів здійснюють за даними форми №11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)", форми №1 "Баланс" та форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності" за допомогою аналітичної табл.2.15.

Таблиця 2.15 - Аналіз наявності та руху основних засобів

Основні засоби

Наявність на початок 2008 року

Надійшло у 2008 році, тис. грн.

Вибуло у 2008 році, тис. грн.

Наявність на кінець 2008 року

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Усього по підприємству

35160

100

6938

77

42021

100

в т. ч. за видами економічної діяльності: ОЗ основного виду діяльності

35160

100

6938

77

42021

100

Згідно з наведених даних у табл.2.15 можна зробити висновок, що основні засоби, що перебувають на балансі підприємства - це основні засоби основного виду діяльності. Основних засобів інших видів діяльності на підприємстві не існує. Розрахуємо показники руху основних засобів:

– коефіцієнт надходження = 6938 ∕ 42021 = 0,1651;

– коефіцієнт вибуття = 77 ∕ 35160 = 0,0022;

– коефіцієнт оновлення = 6938 ∕ 42021 = 0,1651

Таким чином, за період дослідження оновлення основних засобів було незначне, про що свідчать коефіцієнти оновлення та вибуття (16,51 % і 0,22 % відповідно).

Аналіз стану основних засобів

Аналіз стану основних засобів підприємства здійснюють, визначаючи такі показники, як коефіцієнт зносу і коефіцієнт придатності основних засобів на початок і на кінець року, виходячи з даних першого розділу активу балансу підприємства "Необоротні активи форми" №1 "Баланс" за допомогою аналітичної табл.2.16.

Таблиця 2.16 - Аналіз стану основних засобів

Показники

На початок 2008 року

На кінець 2008 року

Відхилення

1. Первісна вартість основних засобів, тис. грн.

35160

42021

6861

2. Знос основних засобів, тис. грн.

11253

14858

3605

3. Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.

23097

27163

3256

4. Коефіцієнт зносу основних засобів

0,3201

0,3536

0,0335

5. Коефіцієнт придатності основних засобів

0,6799

0,6464

-0,0335

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Витрати діяльності підприємства в умовах ринкової економіки
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяль ...

Аналіз діяльності ВАТ Стахановский завод феросплавов
В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як: - отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання; - ознайомлення ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.