Меню сайту

Оплата праці на підприємстві

Оплата праці (заробітна плата) - грошовий вираз вартості та ціни робочої сили.

Заробітна плата залежить від:

1. Виду підприємства.

2. Особистого вкладу.

3. Від кінцевих результатів роботи.

4. Регулюється податками.

Основні види заробітної плати (заробітна плата):

· номінальна;

· реальна.

Номінальна заробітна плата - сума грошей за працю.

Реальна заробітна плата - кількість товарів і послуг, які працівник може придбати за зароблену суму.

Оплата праці складається з основної і додаткової заробітної плати, де основної - 70 %, додаткової - 30 %.

Основна заробітна плата визначається тарифною ставкою, посадовим окладом, відрядними розцінками, а також доплатами за розмірами законодавства.

Додаткова заробітна плата визначається кінцевими результатами діяльності підприємства, у формі премій і заохочувальних виплат, доплати у розмірі, що перевищують нормативи, встановлені чинним законодавством.

Основні функції заробітної плати:

1. Відтворювальна: заробітна плата забезпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації.

2. Стимулююча.

3. Регулююча - диференціація рівня заробітку за фахом і кваліфікацією відповідної категорії персоналу, важливістю та складністю трудових завдань.

4. Соціальна - забезпечення однакової зарплати за однакову роботу.

Ріст заробітної плати буває абсолютним і відносним.

Державна політика оплати праці:

· встановлення мінімальної заробітної плати;

· рівень оподаткування доходів працівників;

· міжгалузеві співвідношення оплати праці;

· умови і розмір оплати праці бюджетних організацій;

· регулює максимальний розмір посадових окладів;

· встановлення умов визначення частини доходу, що спрямовується на оплату праці;

· інші державні норми і гарантії по заробітній платі.

Основою заробітної плати на підприємстві є тарифна система (тарифна сітка, тарифна ставка, тарифно-кваліфікаційні довідники, схеми посадових окладів).

Механізм державного регулювання соціального захисту:

. Бюджетне фінансування народної освіти (культура, охорона здоров’я);

. Участь у формуванні фондів соціального страхування (пенсійний, медичний, на випадок безробіття);

. Обмежене датування цін на товари які перебувають під державним контролем;

. Запровадження допомоги сім’ям, з низьким доходом.

. Застосування різних форм компенсації;

. Допомога безробітнім, забезпечення системи працевлаштування;

Основним організаційно правовим інститутом обґрунтування диференціації заробітної плати працівників - є тарифна посадова система.

Основні елементи цієї системи:

тариф на кваліфікаційні довідники;

кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців;

тарифні ставки;

тарифні сітки;

схема посадових окладів, або єдина тарифна сітка;

) ЄТДК - єдиний тарифний кваліфікаційний довідник робіт, професій, робітників;

) нормативні документи з загально галузевими характерами (вимоги до знань, стажу);

) співвідношення в оплаті праці працівників різної кваліфікації (перелік тарифних розрядів і відповідних тарифних коефіцієнтів);

) встановленні державою заробітні плати згідно з мінімальним розміром;

Надбавки та доплати до заробітної плати:

самостійні елементи заробітної плати;

доплати які не мають обмежень, що до сфер трудової діяльності за роботу у понаднормовий час;

особам які не досягли 18 років і мають скорочену тривалість робочого часу;

робітникам які виконують роботи за нижчим від наданих ним тарифних розрядів;

за час простоїв та в разі виконання норм виробітку не з вини працівника;

Доплата в певних сферах:

стимулюючий і компенсуючий характер (за суміщення професій, за розширення зони обслуговування, бригадирам, які не звільнені від основної роботи, за обслуговування обчислювальної техніки );

за умови праці, що відхилюються від нормальних;

з особливим характером, виконуваних робіт (сезонність, віддаленість) - водії, з ненормованим робочим днем, робота у понаднормовану тривалість дня, у декілька змін.

Надбавки до заробітної плати:

за висоту професійної майстерності робітників;

високі досягнення робітників у праці;

за вислугу років;

за виконання особливо-важливої роботи (певний термін);

знання і використання іноземної мови;

В 1993 році в Україні затверджено єдину тарифну сітку, яка забезпечує єдині умови оплати праці (містить 15 тарифних розрядів і діапазон тарифних коефіцієнтів 1 - 4,1).

Конкретна реалізація політики заробітної плати здійснюється укладанням системи тарифних угод на 3-х рівнях:

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Дослідження ефективності функціонування поліграфічного підприємства (на прикладі ЗАТ Віпол)
Актуальність теми даної дипломної роботи є те що на сьогоднішній день питання ефективності функціонування підприємства займає важливу роль. Кожне підприємство щоб вижити на ринку глобал ...

Дослідження функціональних стратегій сучасного підприємства
В умовах ринкової економіки сталися кардинальні зміни в системі управління об'єктів господарювання. У централізованій економіці свобода вибору постачальників ресурсів і маніпулювання рес ...

Аналіз фінансового стану та облік фінансових результатів (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю Родіна-Агро Жовтневого району)
Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаціїних процесів. О ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.