Меню сайту

Оцінка рівня та значення виробничого та фінансового левериджу

Розглянемо розрахунок показників левериджу на підставі даних Додатку 7.

ЛВ = = - 3,49

Такий рівень виробничого левериджу означає, що приріст обсягу реалізації на 1 % зменшує прибуток від реалізації на 3,49 %.

ЛФ = = 1

Аналогічно, такий рівень фінансового левериджу означає, що приріст прибутку до оподаткування на 1 % збільшує чистий прибуток на 1 %.

ЛВФ = 1 х (-3,49) = - 3,49

Отже, використовуючи показники левериджу можна приймати ефективні управлінські рішення, правильно плануючи оптимальні обсяги виробництва, структуру пасивів, розраховуючи ефективність вкладень з оцінкою їх ризиковості.

Подібні статті по економіці

Дослідження ефективності функціонування поліграфічного підприємства (на прикладі ЗАТ Віпол)
Актуальність теми даної дипломної роботи є те що на сьогоднішній день питання ефективності функціонування підприємства займає важливу роль. Кожне підприємство щоб вижити на ринку глобал ...

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
інноваційний інвестиційний економічний ефект Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації ...

Деpжавне pегулювання мігpаційних пpоцесів
Мігpаційні пpоцеси, які відбуваються в світі значно впливають на життя громадян країн, а також на pозміщення, чисельність і стан населення pізних кpаїн. Саме мігpація багато в чом ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.