Меню сайту

Управління соціально-психологічною підсистемою

завершальний, поступова інтеграція працівників в організацію й формування активного творчого співробітника (кваліфікаційне зростання, стабільність показників праці, творча активність).

Період проходження етапів залежить від того чи це первинна адаптація працівника, чи вторинна.

Проаналізуємо динаміку та структуру фонду оплати праці на ВАТ для цього скористаємося матеріалами зі звіту з праці в 2009 - 2011 рр.

Фонд основної заробітної плати у 2010 р. фонд знизився на 46,0 тис. грн., у 2011 р. фонд заробітної плати зріс на 117 тис. грн

Фонд додаткової заробітної плати в цілому не зазнав змін у 2009 - 2011рр. і коливався в межах 100%. Підкреслимо, що у 2009р. і у 2011 р. підприємство не здійснювало заохочувальних виплат, як ми вважаємо це було компенсовано за рахунок підвищення рівня фонду основної заробітної плати. На підприємстві застосовуються різні системи оплати праці і лише одна форма - грошова. Оплата праці керівників і службовців здійснюється відповідно до посадових окладів. Відрядна система оплати праці застосовується для робітників підприємства. В частині розміру заробітніх плат працівників існує певна диференціація. Найвищий оклад мають керівник підприємства та головний бухгалтер. Інші працівники відповідно до їх посадового окладу.

Таблиця 2.6

Динаміка та структуру фонду оплати праці за 2009-2011 рр.

Показники

2009 р. факт

2010р.

2011р.

факт

Абсолют не відхилення від 2009р.

темп росту, %

факт

абсолютне відхилення від 2009р.

темп росту, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Фонд оплати праці, тис. грн.

296

250

-46

84,46

367

117

146,8

2. Фонд основної ЗП, тис. грн.

285

239

-46

83,86

356

117

148,95

3. Фонд додаткової заробітної плати, тис. грн.

11,0

11,0

0

100

11,0

0

100

4. Середня ЗП з фонду основної ЗП, тис. грн.

17,27

14,06

-3,21

81,41

20,94

6,88

148,93

На підприємстві ведеться реактивна кадрова політика - керівництво здійснює контроль за проявом негативних явищ, намагається з'ясувати причини конфліктів, криз та оперативно їх вирішити. Головні недоліки такої політики - слабкість процедур планування, прогнозування, спрямованих на запобігання, недопущення негативних явищ у майбутньому. Такий вид кадрової політики є досить ефективний у невеликих колективах(як на досліджуваному підприємстві). Поліпшення кадрової політики підприємства може відбуватись шляхом постійного вдосконалення існуючого персоналу, через постійне навчання персоналу, проведення атестації робочих місць, добір висококваліфікованого здібного персоналу.

Для підвищення ефективності використання людських ресурсів на підприємстві має бути розроблений здоровий механізм зворотного зв’язку між керівником і підлеглими. Не можна забувати, що на сьогодні саме людина є основною продуктивною силою і вміння її використовувати визначає позицію підприємства на ринку. Тому для виявлення нових ідей, що стосуються діяльності організації можна поставити спеціальну скриньку, для підвищення продуктивності праці і зменшення часу на виконання робіт необхідно визначити яка робота для якого типу особистості підходить найбільше (холерику важко працювати з документами), необхідна комплексна автоматизація праці.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Економічні хвилі
Упродовж останніх двох століть реальний ВВП у більшості країн з ринкової економікою зростав, що забезпечило істотне підвищення рівня життя населення. Проте економічне зростання не було б ...

Витрати виробництва, їх критерії та класифікація
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що підприємства в процесі своєї діяльності, здійснюваної на основі комерційного розрахунку та самофінансування, здійснюють матеріальні і ...

Аналіз ефективності діяльності малого підприємства
Наприкінці ХХ ст.. малий бізнес в Україні став реальністю і перетворився у самостійний сектор економіки, зорієнтований на ринкові умови розвитку. За останнє десятиріччя функціонуванн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.