Меню сайту

Управління соціально-психологічною підсистемою

Діяльність з управління персоналом на підприємстві здійснюється заступником керівника підприємства, оскільки спеціальної посади (підрозділу) управління персоналу створювати не доцільно.

В межах своєї компетенції працівником виконуються такі задачі та функції:

розробка і впровадження кадрової політики і стратегії підприємства;

створення системи підбору, адаптації та соціалізації співробітників підприємства;

розробка, впровадження і контроль корпоративної системи навчання, атестації і формування кадрового резерву;

формування, підтримка і розвиток корпоративної культури підприємства;

поточне і перспективне планування потреби підприємства в робочій силі.

Для визначення структури персоналу побудуємо таблицю 2.5 Для цього скористаємося інформацією зі Звіту з праці за 2009 - 2011 рр.

Згідно наведеної таблиці чисельність персоналу зменшилась на 2 особи за аналізований період. Зменшення чисельності персоналу відбувалося лише в категорії робітників, що викликано коливанням обсягу обігу замовлень продукції.

В статевої структури працівників підприємства тут переважають чоловіки, що викликане специфікою виробництва(фізично важка робота). Натомість вісім жінок працюють в структурі адміністративного персоналу.

Таблиця 2.5

Динаміка кадрового забезпечення та використання персоналу ВАТ «Львівхім»» за 2009 - 2011 рр.

Категорії персоналу

2009 р.

2010 р.

2011 р.

1

2

3

4

Чисельність персоналу, всього, осіб

16,5

17

17

в т. ч. робітників

6,5

7

7

з них: основних

5,5

6

6

допоміжних

1

1

1

керівники

6

6

6

спеціалісти

4

4

4

чоловіки

13,5

14

14

жінки

3

3

3

На підприємстві працює 5 осіб, що мають одну вищу освіту, інші працівники здобули спеціальну або технічну освіту.

Ступінь якісного розміщення персоналу згідно з кваліфікаційними вимогами висока, оскільки керівник підприємства та головний бухгалтер мають вищі освіти і зайняті посади відповідають їх освітньо-кваліфікаційному рівні. Лише одна особа у штаті адміністративного персоналу не має вищої освіти, це секретар керівника, який має спеціальну освіту.

Добір персоналу на вакантні посади підприємством здійснюється із зовнішніх джерел, це, наприклад, випадкові претенденти, що самостійно звертаються з приводу роботи або підбір персоналу через державні й комерційні агентства з працевлаштування.

Товариство не веде власного кадрового резерву, воно співпрацює з Державним фондом зайнятості, у разі наявності вакансій на заміщення посади, або новоствореного робочого місця подається Звіт про наявність вакансій.

У випадку прийняття на роботу нового працівника Товариство зацікавлене в якнайшвидшій адаптації особи до професії, колективу, організації праці і відпочинку та ін. На підприємстві пристосування нового співробітника до умов праці й колективу, до соціального середовища, до змісту праці проходить декілька етапів:

ознайомлювальний (триває близько одного місяця, інколи затягується до півроку), працівник демонструє свої здібності;

оцінний (до року, іноді до півтора року), на ньому досягається сумісність з колективом, освоєння соціального досвіду;

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
Перетворення планово-директивної економіки у відкриту ринкову пов'язано сьогодні з вирішенням ряду актуальних проблем: заміною старої господарської структури, реструктуризацією пром ...

Економічні хвилі
Упродовж останніх двох століть реальний ВВП у більшості країн з ринкової економікою зростав, що забезпечило істотне підвищення рівня життя населення. Проте економічне зростання не було б ...

Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
У світовій системі економіки чималу роль грають колишні соціалістичні країни. До цієї групи відносяться країни, у яких довгий час існував соціалістичний режим. Розглянемо основні тенд ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.